Societăți și litigii societare

În spiritul activității sale juridice, societatea civilă de avocați Costaș, Negru & Asociații se adresează cu precădere societăților, pentru care prestează servicii de consiliere, asistență și reprezentare juridică în domenii vaste, ce merg de la dreptul fiscal și dreptul penal al afacerilor până la dreptul mediului sau dreptul asigurărilor. În cuprinsul ariei de practică Societăți și litigii societare oferim cu precădere servicii juridice referitoare la:

  • Constituirea societăților (scrierea actelor constitutive, pregătirea declarațiilor și formularisticii necesare, îndeplinirea formalităților prealabile constituirii unei societăți, îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului);
  • Modificarea societăților (pregătirea și revizuirea hotărârilor adunărilor generale, reprezentare cu ocazia adunărilor generale, îndeplinirea formalităților specifice la Registrul Comerțului);
  • Evenimentele din viața societăților (ex. retrageri sau cooptări de asociați/acționari, divizarea sau fuziunea societăților, preluarea altor societăți, constituirea unui grup de societăți inclusiv din punct de vedere al TVA-ului);
  • Litigiile între societăți, litigiile dintre asociați/acționari și societăți sau litigiile societăților cu autoritățile publice (în măsura în care ele nu sunt cuprinse într-o altă arie de practică);
  • Insolvența societăților (atât sub aspectul recuperării creanțelor în procedurile de insolvență, cât și sub aspectul reprezentării societății sau foștilor asociați/acționari/administratori de-a lungul procedurii insolvenței).

Practica societății în această arie este coordonată de av. dr. Cosmin Flavius Costaș.