Position: Lawyer
Education: Master’s Degree in International and Comparative Business Law (2021, Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca, Faculty of Law); Law Degree (2019, Faculty of Law, Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca)
Bar Affiliation: Cluj Bar Association (2019)
E-mail: diana.badiu@costas-negru.ro
Phone: 0751.149180
Recent publications: L. Mărginean, D.I. Badiu, O temă de reflecție recurentă: la limita dintre lacună și incongruență în materia TVA imobiliare. Noi provocări fiscale, Cluj Tax Forum Journal nr. 1/2022; A. Tomuța, I. Galiș, D.I. Badiu, Big Brother din perspectiva sancțiunilor (financiare) internaționale, Cluj Tax Forum Journal nr. 4/2020
Professional Affiliations: International Fiscal Association (Filiala România)