Poziție: Avocat colaborator
Educație: Masterat International and Comparative Business Law (2021, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca); Licență în drept (2019, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca)
Barou: Baroul Cluj (2019)
E-mail: diana.badiu@costas-negru.ro
Telefon: 0751.149180
Publicații recente: L. Mărginean, D.I. Badiu, O temă de reflecție recurentă: la limita dintre lacună și incongruență în materia TVA imobiliare. Noi provocări fiscale , Cluj Tax Forum Journal nr. 1/2022; A. Tomuța, I. Galiș, D.I. Badiu, Big Brother din perspectiva sancțiunilor (financiare) internaționale , Cluj Tax Forum Journal nr. 4/2020
Afilieri profesionale: International Fiscal Association (Filiala România)