Position: Lawyer
Education: Master’s Degree in European and National Business Law (2017, Faculty of Law, Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca); Law Degree (2016, Faculty of Law, Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca)
Bar Affiliation: Cluj Bar Association (2016)
E-mail: paul.sorinca@costas-negru.ro
Phone: 0744.236451
Recent Publications: P. Sorinca, Consecințele actului administrativ anulat care a produs efecte defavorabile. Răspunderea statului pentru prejudiciile comise în dauna particularului. Doctrină și jurisprudență francofone, Cluj Tax Forum Journal nr. 5/2019; P. Sorinca, Taxa pe valoarea adăugată și scutiri de la taxă pentru serviciile de asigurări, Tax Magazine nr. 10/2016; P. Sorinca, Aplicarea principiului ne bis in idem în caz de concurs între procedura fiscală și cea penală, Tax Magazine nr. 5/2015.
Professional affiliations: International Fiscal Association (Romanian Branch)