Poziție: Avocat colaborator
Educație: Masterat Dreptul european și dreptul național al afacerilor (2017, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca); Licență în drept (2016, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca)
Barou: Baroul Cluj (2016)
Arii de practică: Urbanism și autorizarea construcțiilor, Drept civil general, Drept european al drepturilor omului. Plângeri CEDO, Drept fiscal, Drept penal al afacerilor
E-mail: paul.sorinca@costas-negru.ro
Telefon: 0744.236451
Publicații recente: P. Sorinca, Taxa pe valoarea adăugată și scutiri de la taxă pentru serviciile de asigurări, Tax Magazine nr. 10/2016; P. Sorinca, Aplicarea principiului ne bis in idem în caz de concurs între procedura fiscală și cea penală, Tax Magazine nr. 5/2015.
Afilieri profesionale: International Fiscal Association (Filiala România)

Paul Sorinca activează în calitate de avocat colaborator la societatea civilă de avocați Costaș, Negru & Asociații începând cu anul 2016. Interesul său pentru dreptul public în general și dreptul fiscal în special s-a manifestat încă din perioada studiilor universitare, fiind apoi șlefuit în cadrul unui program de masterat. Este perfecționist, adept al principiului calității absolute, se implică activ în proiecte și evenimente cu caracter filantropic, urmărind atingerea cunoașterii profunde și a echilibrului perfect. Interesul său științific este probat de articolele publicate în reviste de specialitate din dreptul fiscal. În cadrul societății participă la activitățile curente în domeniile de specializare Urbanism și autorizarea construcțiilor, Drept fiscal, Drept penal al afacerilor, Drept civil general și Drept european al drepturilor omului. Plângeri CEDO.