Poziție: Avocat colaborator
Educație: Masterat Dreptul european și dreptul național al afacerilor (2017, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca); Licență în drept (2016, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca)
Barou: Baroul Cluj (2016)
E-mail: paul.sorinca@costas-negru.ro
Telefon: 0744.236451
Publicații recente: P. Sorinca, Consecințele actului administrativ anulat care a produs efecte defavorabile. Răspunderea statului pentru prejudiciile comise în dauna particularului. Doctrină și jurisprudență francofone, Cluj Tax Forum Journal nr. 5/2019; P. Sorinca, Taxa pe valoarea adăugată și scutiri de la taxă pentru serviciile de asigurări, Tax Magazine nr. 10/2016; P. Sorinca, Aplicarea principiului ne bis in idem în caz de concurs între procedura fiscală și cea penală, Tax Magazine nr. 5/2015.
Afilieri profesionale: International Fiscal Association (Filiala România)