Fonduri europene. Principiul securității juridice. Instrucțiunea nr. 202/12.05.2023 a AMPOR 2014 – 2020
În contextul practicii Costaș, Negru & Asociații din domeniul fondurilor europene, vorbim astăzi despre Instrucțiunea nr. 202/12.05.2023 a AMPOR 2014 – 2020 sau mai precis despre cum se poate arunca [...]
Citește mai mult
Drepturile călătorilor în situațiile calatologate drept circumstanțe extraordinare
Într-o hotărâre[1] pronunțată recent de Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost subliniată importanța informării din oficiu, de către instanța națională, cu privire la dreptul consumatorului de a rezilia [...]
Citește mai mult
One Stop Shop pentru TVA în Uniunea Europeană. Prestări de servicii către persoane neimpozabile
În contextul dezvoltării tehnologice, legislația a fost nevoită să implementeze anumite regimuri speciale adaptate la nevoile tendinței actuale și viitoare în ceea ce privește furnizarea de servicii la distanță – [...]
Citește mai mult
Prejudicii și despăgubiri circumscrise art. 19 din Legea nr. 554/2004. Observații în lumina unei recente…
În contextul unei sesizări recente a Curții Constituționale, obținută de echipa Costaș, Negru & Asociații la Curtea de Apel Cluj, apreciem necesară o discuție cu privire la art. 19 din [...]
Citește mai mult
CEDO: Obligarea unui sportiv la reducerea nivelului de testosteron pentru a participa la competițiile internaționale
În cauza Semenya c. Elveția, CEDO a decis la data de 11.07.2023 că s-a încălcat art. 14 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului care prevede interzicerea discriminării, raportat la art. [...]
Citește mai mult
Se poate restrânge dreptul de a profesa al medicilor stomatologi?
Dreptul medical și al sănătății ne oferă în mod constant spețe inedite, motiv pentru care avocații societății civile Costaș, Negru & Asociații acordă o atenție deosebită acestui domeniu. Prezentăm în [...]
Citește mai mult
Discriminare în acordarea concediilor medicale
În contextul insuficienței banilor la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS) prin intermediul Ordonanței de Urgență 10/2023, au intrat în vigoare modificări aspre și discriminatorii ce vizează [...]
Citește mai mult
Case de marcat și POS. Regulile actuale
Printre subiectele de interes ale acestei perioade se numără și reglementarea legislativă în ceea ce privește obligativitatea casei de marcat fiscale. În acest context, considerăm că este utilă o analiză [...]
Citește mai mult
Cine răspunde pentru refuzul soluționării cererii debitorului de deschidere a procedurii insolvenței?
Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile și care se prezumă atunci când debitorul, după [...]
Citește mai mult
„A menține sau a reduce? Aceasta este întrebarea”
Prin acest articol dorim să atragem atenția asupra unei probleme de maxim interes existente în rândul practicii instanțelor de judecată și anume: problema reducerii onorariilor avocațiale solicitate pe cale separată [...]
Citește mai mult