Newsroom

Zile ploioase pentru companiile aeriene
Odată cu pronunțarea hotărârilor din 13 mai 2020, Tribunalul Uniunii Europene a respins acțiunile în anulare intentate de trei companii aeriene împotriva deciziei din 29 iulie 2016 prin care Comisia a stabilit că normele de aplicare privind ajutoarele de stat acordate de Regiunea autonomă Sardinia aeroporturilor de pe insulă, în...
Citește mai mult
Pandemia SARS-CoV-2 a schimbat Codul Penal
În condițiile deosebite pe care le trăim - criză sanitară și stare de urgență - Guvernul a decis recent să modifice prin ordonanță de urgență Codul Penal, în scopul criminalizării unor fapte calificate anterior drept abateri contravenționale. Astfel, Ordonanța de Urgență nr. 28 din 18 martie 2020 pentru modificarea și...
Citește mai mult
Clauze abuzive în contractele bancare. Interpretări recente
În data de 19.03.2020, Avocatul General Juliane Kokott și-a prezentat concluziile în afacerea C-81/19, Șerban vs. Banca Transilvania SA aflată pe rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene, având ca și obiect, încă o dată, protecția consumatorilor împotriva clauzelor abuzive inserate în contractele de credit în monedă străină. Prin decizia de trimitere...
Citește mai mult
Depozite de deșeuri. Neîndeplinirea obligațiilor asumate de către România
La data de 18 octombrie 2018, în afacerea C-301/17, Comisia Europeană c. România, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că prin faptul că nu s‑a conformat, referitor la cele 68 de depozite de deșeuri în cauză, obligației de a lua toate măsurile necesare pentru a închide cât mai...
Citește mai mult
Compania aeriană Alitalia în insolvență
În procedura de executare silită a unei hotărâri pronunțate de Judecătoria Sectorului 1 București, în temeiul Regulamentului nr. 261/2004, am aflat mai recent că Alitalia – Società Aerea Italiana S.P.A. se află în insolvență. Astfel, prin decretul ministerial din 2.05.2017 s-a dispus deschiderea procedurii de administrare specială și numirea unei...
Citește mai mult
Reglementări UE în relația cu Iranul. Evoluții recente
În relația Uniunii Europene cu statul iranian, lucrurile sunt destul de clare. Până nu demult erau în vigoare o serie de măsuri restrictive aplicate de UE împotriva Iranului, măsuri conforme cu sancțiunile instituite asupra Iranului de către Consiliul de Securitate ONU vizând domeniul nuclear.
Citește mai mult
Clauză abuzivă. Risc de schimb valutar
Curtea de Justiție a Uniunii Europene revine cu o nouă hotărâre favorabilă consumatorilor care au contractat credite bancare. Astfel, la 20 septembrie 2018, instanța de la Luxemburg, s-a pronunțat în afacerea C-51/17, OPT Bank Nyrt. și OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt./Teréz Ilyés și Emil Kiss, ocazie cu care a arătat expres...
Citește mai mult
Alexandra Tomuța se alătură echipei Costaș, Negru & Asociații
Ne face plăcere să anunțăm faptul că echipa noastră se va lărgi în curând. Alexandra Tomuța a promovat examenul de intrare în Baroul Arad şi va fi avocat stagiar la societatea noastră. Alexandra are deja o experiență academică dobândită într-un an de studiu în Olanda, a publicat în domeniul dreptului...
Citește mai mult
Modificări recente ale legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ
Recent, prin Legea nr. 212/2018, a fost modificată Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Ne-am propus, în cele ce urmează, să facem o sinteză a principalelor noutăți în materie. Observăm, încă de la început, că o modificare de substanță a fost dată de redistribuirea competenței materiale a instanțelor de fond...
Citește mai mult
Plata în contul unic. Simplificarea regulilor fiscale
Simplificarea legislației fiscale intră într-o nouă etapă, ca urmare a unei modificări recente privind plata obligațiilor fiscale curente. Trebuie menționat, în context, că până la finalul luni iunie 2018 un contribuabil avea de efectuat mai multe plăți, în conturi de Trezorerie diferite: taxa pe valoarea adăugată; sume datorate bugetului asigurărilor...
Citește mai mult
Drept de deducere TVA. Livrarea efectivă a bunurilor
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis, prin hotărârea pronunțată la data de 27 iunie 2018 în afacerile SGI (C‑459/17) și Valériane SNC (C‑460/17) vs. Ministre de l’Action et des Comptes publics în sensul că Articolul 17 din A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind...
Citește mai mult
Eșalonarea la plată obligațiilor fiscale. Reguli noi
Prin Legea nr. 150/2018 a fost modificat art. 204 Cod procedură fiscală, stabilindu-se reguli noi în ceea ce privește procedura eșalonării la plată a obligaţiilor fiscale de a căror plată depinde menţinerea autorizaţiei, acordului ori a altui act administrativ similar.
Citește mai mult