Cauze reprezentative

În limitele fixate de organele profesiei de avocat și cu respectarea regulilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal, societatea civilă Costaș, Negru & Asociații prezintă în această secțiune informații referitoare la cauzele reprezentative din activitatea societății. Am avut în vedere cu precădere acele afaceri juridice în care argumentele noastre au fost apte să convingă și au condus la soluționarea unor probleme juridice complexe, la rezolvarea unor afaceri cu elemente de drept european și, indiscutabil, la satisfacția clienților cărora le-am acordat consultanță, asistență și reprezentare juridică.

Afacerile în care am acordat consultanță, asistență sau reprezentare juridică sunt prezentate sintetic, cu accent pe problemele juridice discutate și pe soluțiile definitive ale instanțelor judecătorești, respectiv pe impactul pe care acestea le-au avut în mediul juridic.