Drept european

În activitatea curentă, societatea civilă de avocați Costaș, Negru & Asociații acordă o atenție specială problemelor de drept european, militând în mod constant pentru aplicarea cu prioritate a dreptului Uniunii Europene sau a dreptului european al drepturilor omului. Acest mod de abordare explică, probabil, rezultatele bune pe care le-am înregistrat de-a lungul timpului și le înregistrăm în afacerile pe care le gestionăm.

Istoric vorbind, avocații societății au susținut și probat în fața instanțelor naționale incompatibilitatea succesivă a diverselor variante ale taxelor percepute cu ocazia primei înmatriculări a vehiculelor cu art. 90 TCE, respectiv art. 110 TFUE. Dezvoltarea practicii fiscale naționale s-a făcut, în multe rânduri, pe baza ideilor promovate de avocații societății noastre (de pildă, opiniile juridice expuse în spațiul public au conturat motivarea Deciziei nr. XXIV/2011 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secțiile Unite, în materia procedurii prealabile unui litigiu având ca obiect restituirea unei taxe auto, la confluența cu principiile europene ale echivalenței și efectivității).

În materia taxelor de mediu, cu începere din anul 2009 am asistat clienți în procedurile naționale de control, probând faptul că legislația națională – O.U.G. nr. 196/2005, cu modificările ulterioare – este în multe rânduri incompatibilă cu dreptul european (de pildă, în ceea ce privește tratamentul fiscal al foliei de polietilenă, regimul juridic al ecotaxei sau impozitarea europaleților). Suntem probabil singura societate de avocatură cu o activitate constantă și cu rezultate semnificative în domeniu, tocmai prin valorificarea unor elemente de drept european.

În ceea ce privește despăgubirile pentru zborurile aeriene anulate sau întârziate, societatea civilă de avocați Costaș, Negru & Asociații a obținut, la instanțele din Cluj-Napoca, primele soluții pozitive în baza Regulamentului (CE) nr. 261/2004.

Activitatea noastră cea mai intensă, în ceea ce privește valorizarea unor elemente de drept european, este cea din materia fiscală. În timp, am reușit să susținem cu succes, în fața instanțelor de contencios fiscal, prevalența dreptului european în materii precum TVA, accize, taxe vamale sau libera circulație a mărfurilor. Pregătirea solidă în materie ne-a permis să reprezentăm un număr mare de clienți în procedurile de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene și să fim societatea de avocați cu cele mai multe cauze gestionate în fața instanței europene, inclusiv în faza pledoariilor în fața Curții. Afaceri precum Scandic Distilleries, Salomie și Oltean, Bara și alții sau Fatorie constituie, din această perspectivă,  momente de referință pentru practica noastră profesională.