Drept administrativ

Societatea civilă de avocați Costaș, Negru & Asociații a obținut, în timp, rezultate foarte bune în litigiile de drept administrativ, în diferite tipuri de litigii. Menționăm astfel faptul că avocații noștri au obținut încă din anul 2010 soluții de obligare a Guvernului României la plata unor despăgubiri pentru prejudiciile cauzate particularilor prin emiterea unor ordonanțe de urgență declarate neconstituționale (ordonanțele de urgență prin care s-a blocat, succesiv, legea care majora salariile cadrelor didactice).

În reprezentarea unor persoane fizice am reușit, în timp, să obținem obligarea Inspectoratului General al Poliției Române la plata drepturilor salariale restante pentru personalul trimis în misiune (sub egida ONU) în Timorul de Est, să evităm plata unor despăgubiri stabilite în sarcina membrilor comisiilor de atribuire a unor contracte de achiziții publice, să apărăm consilieri locali cărora li s-au solicitat despăgubiri pentru hotărârile de consiliu local la emiterea cărora au participat, să anulăm ordinele sau hotărârile autorităților publice vizând demiterea unor viceprimari sau consilieri locali, să combatem cu succes rapoartele de evaluare întocmite de către Agenția Națională de Integritate, să obținem despăgubiri pentru funcționarii publici sancționați sau demiși abuziv.

Practica noastră în materia urbanismului și autorizării construcțiilor s-a orientat atât spre reprezentarea clienților persoane fizice care au contestat unele proiecte imobiliare controversate (cu succes inclusiv în perfectarea unor tranzacții avantajoase), cât și spre apărarea proiectelor de dezvoltare imobiliară contestate fie de particulari, fie, mai recent, de Instituția Prefectului. La nivel regional, suntem recunoscuți drept o societate de avocați activă în acest domeniu.