Cariere și practică

PRACTICĂ PROFESIONALĂ

Societatea civilă de avocați Costaș, Negru & Asociații încurajează, chiar din timpul studiilor universitare la Facultatea de Drept, desfășurarea unei activități de practică profesională. În acest sens, societatea păstrează legătura cu asociațiile de studenți (în special ELSA – European Law Students’ Association) și este dispusă să se implice în programele de practică profesională organizate de Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Pentru cererile individuale de practică profesională putem fi contactați prin e-mail la adresa office@costas-negru.ro.
În timp, am colaborat prin intermediul Uniunii Naționale a Barourilor din România cu Institutul Național al Magistraturii, pentru susținerea programului de practică al auditorilor de justiție.
În cursul activității de practică profesională, obiectivul nostru este acela de a asigura familiarizarea studenților cu principalele repere ale activității unei societăți de avocatură, în diverse etape (pregătirea și gestionarea unui dosar juridic, întocmirea și comunicarea actelor juridice și a actelor de procedură, relaționarea cu persoanele fizice și juridice care apelează la serviciile noastre juridice, tratarea unor probleme juridice cu grade diferite de complexitate, efectuarea unei cercetări de substanță pentru asigurarea suportului teoretic și practic în activitatea de consultanță și reprezentare juridică, dezvoltarea pledoariei juridice).
În unele cazuri, succesul unei activități de practică profesională se exprimă și în finanțarea, prin intermediul unui contract de bursă privată, a unuia sau mai multor studenți care împărtășesc valorile societății noastre, au aptitudini deosebite și se orientează profesional spre o carieră în domeniul avocaturii.

CARIERE

Echipa Costaș, Negru & Asociații este într-o continuă expansiune și încurajează recrutarea unor noi avocați, care să contribuie în timp la creșterea forței profesionale a societății. Fără a aprecia în vreun fel asupra calității juridice a absolvenților altor Facultăți de Drept, preferăm să colaborăm cu absolvenți ai Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, pe care îi considerăm mai apropiați ca formare de profilul nostru profesional.

Apreciem că un bun avocat trebuie să aibă un background profesional echilibrat și solid, care să îi permită abordarea unei cât mai largi palete de probleme juridice. În egală măsură, un bun avocat trebuie să aibă disponibilitatea și energia necesare pentru a se implica în proiecte complexe și stimulative, la nivel național și european, în cadrul unei echipe de profesioniști ai dreptului.

Eventualul interes pentru o colaborare cu societatea civilă de avocați Costaș, Negru & Asociații poate fi exprimat în scris, prin e-mail, la adresa office@costas-negru.ro. Societatea își afirmă libertatea de a decide asupra inițierii oricăror discuții privind o eventuală colaborare cu avocatul sau avocații interesați, temporar sau permanent, pentru aspecte punctuale sau pentru o colaborare structurată.