Poziție: Asociat coordonator
Educație: Doctor în drept, Summa Cum Laudae, cu teza Dreptul la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil (2014, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca); Diplome supérieure en droit comparé (2005, promoția Louis-Edmond Pettiti, Faculté Internationale de Droit Comparé, Université Robert Schumann, Strasbourg); Masterat Instituții și reglementări comunitare (2004, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca); Licență în drept (2003, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca)
Barou: Baroul Arad (2005)
Arii de practică: Drept fiscal, Drept european, Drept administrativ, Dreptul sportului, Drept european al drepturilor omului, Societăți și litigii societare
E-mail: cosmin.costas@costas-negru.ro
Telefon: 0733.410246, 0742.410246
Afilieri profesionale: International Fiscal Association (Filiala România); Asociația Română de Drept și Afaceri Europene; Center for Information and Research Organization in Public Finances and Tax Law of Central and Eastern European Countries (Bialystok, Polonia)
Publicații recente: C.F. Costaș (coordonator), Codul de procedură fiscală. Comentariu pe articole, Ed. Solomon, București, 2016; C.F. Costaș, Drept fiscal, Ed. Universul Juridic, București, 2016.

Cosmin Flavius Costaș este unul dintre fondatorii societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații, avocat pledant și asociat coordonator al societății. Cu o vechime de 13 ani în Baroul Arad, coordonează ariile de practică Drept fiscal, Drept european, Drept administrativ, Dreptul sportului, Drept european al drepturilor omului, Societăți și litigii societare. În portofoliul profesional al avocatului sunt incluse reprezentarea cu succes în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene în mai multe afaceri, cu precădere din domeniul fiscal (Scandic Distilleries, Fatorie, Salomie și Oltean, Capoda Import Export, Bara și alții, Ispas), soluțiile inovatoare în materia recuperării taxelor percepute cu ocazia primei înmatriculări a vehiculelor, litigiile fiscale, litigiile cu elemente de pionierat în materia clauzelor abuzive din domeniul bancar sau a despăgubirilor pentru ordonanțe de urgență declarate neconstituționale. Forța pledoariei juridice este dată și de poziția de conferențiar universitar pe care o ocupă la Departamentul de Drept Public al Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai, unde este titularul cursurilor de Dreptul finanțelor publice, Contencios fiscal, Dreptul sportului, Introduction to European Tax Law, Probleme ale fiscalității naționale și europene, European & Comparative Tax Law. Este implicat în activitatea de cercetare, colaborând în special cu Scuola Europea di Alti Studi Tributari (Bologna). Este promotorul conferinței de drept fiscal Cluj Tax Forum și editor al revistei Cluj Tax Forum Journal.