Drept fiscal

În materia dreptului fiscal, societatea civilă de avocați Costaș, Negru & Asociații este recunoscută, la nivel regional și național, ca o societate specializată atât în acordarea de consultanță fiscală, cât și în gestiunea litigiilor fiscale, în toate procedurile specifice domeniului.

Spre pildă, activitatea noastră de consultanță a contribuit la organizarea și optimizarea fiscală a afacerilor, din perspectiva reducerii sarcinilor fiscale și securizării poziției juridice a clienților în cadrul unor inspecții fiscale. În egală măsură, am asigurat consultanța de specialitate și reprezentarea juridică, în cadrul unor echipe mixte, în proceduri de obținere a unor rambursări de TVA cu valori semnificative pentru societăți străine care și-au desemnat în România un reprezentant fiscal.

O parte din rezultatele noastre în materie fiscală vin din domenii mai puțin studiate de profesioniștii dreptului, precum dreptul vamal (contestarea cu succes a unor taxe vamale aplicate eronat vehiculelor care nu sunt destinate să circule pe drumurile publice), taxele de mediu (contestarea cu succes a ecotaxei aplicate eronat sacoșelor de plastic fabricate prin folosirea tehnologiei oxo-biodegradabile), aplicarea convențiilor de evitare a dublei impuneri (de exemplu, pentru determinarea regimului impozitării dividendelor în cazul unor societăți cu asociați români care își desfășoară activitatea în zone libere din Emiratele Arabe Unite), taxele speciale instituite și aplicate de autoritățile publice locale (sub aspectul despăgubirilor datorate particularilor pentru aplicarea nelegală).

Societatea civilă de avocați Costaș, Negru & Asociații gestionează în permanență clienți care sunt supuși inspecțiilor fiscale, controalelor antifraudă sau altor tipuri de verificări fiscale. În timp, am obținut succese semnificative în contestațiile care au vizat ordinul de declarare a unor contribuabili drept inactivi fiscal, în dosarele care au avut ca obiect contestarea unor taxe de mediu, în materia TVA-ului (de pildă, pentru apărarea dezvoltătorilor imobiliari persoane fizice în chestiuni cum ar fi recunoașterea dreptului de deducere al TVA-ului, aplicarea cotei reduse de TVA de 5%, limitarea obligațiilor fiscale accesorii, determinarea statului de persoană impozabilă) sau a contribuțiilor sociale obligatorii.

Practica noastră fiscală este puternic racordată la evoluțiile dreptului fiscal al Uniunii Europene, motiv pentru care soluțiile pe care le obținem au, de obicei, un puternic impact la nivel regional sau național, inclusiv în ceea ce privește conturarea jurisprudenței instanțelor de contencios fiscal.