Drept penal

În materia dreptului penal, eforturile societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații se concentrează pe asistența clienților persoane fizice și juridice în dosarele penale conexe domeniului economic și cu precădere domeniului fiscal. Prin urmare, asigurăm gestiunea dosarelor penale în toate fazele procesuale (urmărire penală, judecată în fond și căi de atac, contestații la executare și litigii conexe generate de executarea hotărârilor judecătorești definitive în materie penală), pentru toate acuzațiile îndreptate împotriva clienților noștri.

Din activitatea noastră recentă putem menționa, în ambianța principiului ne bis in idem și cu valorizarea jurisprudenței CJUE în afacerea Fransson sau a jurisprudenței CEDO în afacerile Lucky Dev c. Suedia sau Lungu și alții c. România, obținerea unor soluții de achitare în procesul penal, ca urmare a desființării actului administrativ fiscal care a stat la baza sesizării penale (Tribunalul Satu Mare, Curtea de Apel Oradea). În practica noastră curentă am reușit apărarea, în instanțele penale, a soluțiilor de clasare în litigii în care s-au formulat automat, la finalul inspecțiilor fiscale, sesizări penale pentru presupuse infracțiuni de evaziune fiscală. În egală măsură, ne concentrăm pe gestiunea rapidă a acelor dosare penale de care depinde soluționarea litigiilor fiscale, încercând să contribuim cu toate resursele noastre la o mai bună înțelegere a problematicii fiscale de către organele de urmărire penală și instanțele penale.

Am acordat în timp asistență și pentru clienții acuzați, în cadrul unor dosare penale mai largi, de săvârșirea unor infracțiuni de spălare de bani, favorizarea infractorului, abuz în serviciu, infracțiuni de fals, infracțiuni informatice, trafic de droguri.

Experiența dobândită de avocații noștri ne-a permis să asistăm cu succes clienți – funcționari publici în procedurile care vizau angajarea răspunderii lor penale pentru diverse infracțiuni de serviciu, în special ca urmare a aplicării, prezumtiv eronate, a dispozițiilor legale de natură fiscală (de exemplu, în ceea ce privește modul de calcul al impozitului pe mijloacele de transport).

În ultimii ani, societatea civilă de avocați Costaș, Negru & Asociații a acordat asistență juridică și a reprezentat clienții și în procedurile conexe procedurilor penale, cu precădere în litigiile (fiscale sau civile) referitoare la executarea hotărârilor penale definitive care dispun recuperarea unor prejudicii. Spre pildă, am reușit să limităm executarea silită care viza atât patrimoniul clientului, cât și patrimoniul afacerii clientului sau patrimoniul colaboratorilor clientului (conform Codului de procedură civilă, la 1/3 din veniturile nete anuale ale persoanei condamnate și obligate la recuperarea prejudiciilor) și să desființăm măsurile asigurătorii aplicate abuziv în materie.