Drept bancar. Litigii clauze abuzive

Avocații societății Costaș, Negru & Asociații au o experiență de lungă durată în litigiile de drept bancar, în care reprezintă cu precădere interesele consumatorilor. Istoric vorbind, av. dr. Cosmin Flavius Costaș a gestionat încă din anul 2008 litigii referitoare la constatarea inopozabilității modificărilor unilaterale ale contractelor de credit bancar efectuate de diverse instituții bancare (Unicredit Țiriac Bank, Piraeus Bank), pe două componente: reprezentarea în procedurile judiciare și negocierea contractelor de credit bancar (sub impulsul O.U.G. nr. 50/2010).

Experiența dobândită în aceste litigii, dublată de energia unei echipe de avocați pasionați (și) de problemele pe care le ridică interpretarea și aplicarea contractelor de credit bancar, au făcut ca în ultimii ani să fie abordate cu succes litigii referitoare la clauzele abuzive, din perspective diferite: negocierea unor condiții contractuale mai bune; inițierea și susținerea unor acțiuni având ca obiect anihilarea clauzelor abuzive din contractele de credit bancar și restituirea sumelor plătite în plus sub forma unor dobânzi sau comisioane ilicite; reprezentarea debitorilor în procedurile de executare silită, cu formularea pe cale de excepție a unor obiecțiuni referitoare la caracterul abuziv al unor clauze; reprezentarea debitorilor în procedura dării în plată și în litigiile asociate.

Echipa Costaș, Negru & Asociații propune o abordare complexă a litigiilor de acest tip, cu valorificarea tuturor argumentelor de text și a jurisprudenței relevante la nivel național și la nivelul Curții de Justiție a Uniunii Europene.