Drept civil. Recuperări creanțe

În activitatea curentă, un număr semnificativ de operatori economici au probleme juridice asociate activității de recuperare a creanțelor. Presiunea pe care o resimt îi determină să apeleze, în timp, la serviciile unor persoane juridice fără pregătire juridică. Din această perspectivă, echipa Costaș, Negru & Asociații și-a propus să ofere serviciile profesionale în materia recuperării creanțelor, cum ar fi:

  • monitorizarea și revizuirea contractelor utilizate de clienți în relațiile lor comerciale (contracte de prestări-servicii, contracte de asistență tehnică, contracte de lucrări, contracte de antrepriză sau subantrepriză, contracte de închiriere);
  • monitorizarea și revizuirea tipurilor de garanții utilizate de clienți pentru a se asigura de executarea obligațiilor de plată ale partenerilor comerciali;
  • analiza portofoliului de creanțe;
  • asistență și reprezentare juridică pentru identificarea, verificarea și notificarea debitorilor clienților;
  • inițierea și gestionarea unor demersuri judiciare pentru recuperarea creanțelor (ordonanțe de plată, cereri cu valoare redusă, acțiuni civile de fond);
  • inițierea și gestionarea demersurilor de natură penală care vizează sancționarea comportamentului fraudulos al debitorilor;
  • asistență și reprezentare juridică în procedura executării silite.

Trebuie precizat faptul că serviciile noastre se adresează și clienților interesați de recuperarea unor creanțe din relația cu autoritățile publice (de pildă, ca urmare a aplicării unor contracte administrative). Costaș, Negru & Asociații asigură reprezentarea în fața instanțelor de contencios administrativ, pentru acest tip de litigii.

În acest domeniu, practica societății este coordonată de av. Xenia Burghelea.