Drept european. Litigii fonduri europene

Costaş, Negru & Asociaţii acordă o atenţie deosebită dreptului european, în contextul în care aplicarea acestuia cu prioritate este obligatorie după 1 ianuarie 2007, iar litigiile naţionale tind să dobândească tot mai multe valenţe europene. În egală măsură, litigiile cu fonduri UE s-au multiplicat și necesită o atenție deosebită.

Background-ul nostru profesional include servicii de consiliere, asistență și reprezentare juridică în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene în afacerile C-663/11 (Scandic Distilleries), C-424/12 (Fatorie), C-183/14 (Salomie și Oltean), C-201/14 (Bara și alții), C-354/14 (Capoda Import-Export) și C-298/16 (Ispas), în toate fazele procedurii (formulare cerere de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene, redactare observații scrise, pledoarii în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene).

În practica noastră curentă milităm pentru aplicarea cu prioritate a dreptului european. Am reușit în timp să obținem rezultate notabile în ceea ce privește domeniul taxelor percepute cu ocazia primei înmatriculări a vehiculelor în România (prima hotărâre de principiu în domeniu obținută la Tribunalul Arad, în anul 2007), în materia TVA-ului (anularea intempestivă a codului de TVA, exercitarea dreptului de deducere al TVA-ului), a accizelor (jurisprudența post Scandic Distilleries), a taxelor vamale sau a libertății de circulație a persoanelor în spațiul Uniunii Europene.

În fapt, aria noastră de competență este mai largă și include posibilitatea formulării și susținerii unor opinii juridice în dosarele cu elemente de drept european, cu precădere în domeniile precum ar fi: TVA; accize; taxe vamale; cooperare administrativă în materie fiscală; libera circulație a mărfurilor, serviciilor, persoanelor și capitalurilor; cooperare judiciară în materie penală.

În egală măsură, după apariția O.U.G. nr. 66/2011, avocații societății noastre au dezvoltat o practică solidă în ceea ce privește litigiile cu fonduri UE, asigurând reprezentarea în procedurile prealabile, în faza de judecată și în procedurile penale asociate atât a unor societăți din domeniul privat, cât și a unităților administrativ-teritoriale.

Competențele riguroase și detaliate ale avocaților noștri în domeniul dreptului european și al fondurilor europene ne recomandă ca un partener de încredere indiferent dacă este necesară: (i) acordarea de consultanță juridică în legătură cu pregătirea/ contractarea/implementarea unor proiecte finanțate din fonduri europene sau

(ii) acordarea de asistență și reprezentare juridică în legătură cu situații litigioase privind fonduri europene.

Având în vedere experiența extinsă a avocaților noștri în acest domeniu, care au avut în calitate de clienți atât autorități publice, cât și persoane juridice de drept privat, Costaș, Negru și Asociații vă poate asista în legătură cu aspecte precum:

  • consultanță juridică privind pregătirea cererilor de finanțare – aspecte legate de contractele ce urmează să fie încheiate, procedurile care trebuie aplicate, etc.;
  • consultanță juridică privind contractul de finanțare și alte documente semnate cu autoritatea de management și alte notificări / corespondență cu autoritatea de management, precum și implicațiile juridice / fiscale ale acestor documente;
  • asistență și consultanță privind organizarea procedurilor de atribuire (beneficiari publici sau privați) ale contractelor de lucrări / furnizare / servicii finanțate în cadrul proiectului din fonduri europene;
  • asistență și consultanță privind negocierea, semnarea și implementarea contractelor de lucrări / furnizare / servicii finanțate în cadrul proiectului din fonduri europene;
  • litigii cu autoritățile de management privind modul de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene / privind îndeplinirea de către beneficiari a obligațiilor asumate prin contractele de finanțare
  • litigii cu Autoritatea de Audit privind modul de cheltuire a sumelor nerambursabile acordate din fonduri europene / privind calificarea ca fiind neeligibile a anumitor cheltuieli realizate în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene;

Practica societății în acest domeniu este coordonată de Av. Dr. Cosmin Flavius Costaș (Drept european) și Av. Bogdan Ioniță (Consultanță și litigii fonduri UE).