Poziție: Avocat colaborator
Educație: Masterat în Dreptul internațional și comparat al afacerilor în limba engleză (2019, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca); Licență în drept (2018, Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca); Mobilitate Erasmus (2017, Universitatea din Utrecht, Olanda)
Barou: Baroul Arad (2018)
Arii de practică: Drept fiscal. Litigii fiscale, Drept european. Litigii fonduri UE, Dreptul asigurărilor, Drept contravențional, Drept administrativ general
E-mail: alexandra.tomuta@costas-negru.ro
Telefon: 0747.162046
Publicații recente: A. Tomuța, Câteva observații privind justificarea scutirii de la plata TVA-ului în cadrul livrărilor intracomunitare de bunuri sau operațiunilor triunghiulare (Cluj Tax Forum Journal nr. 4/2019); A. Tomuța, Relansarea proiectului bazei de impozitare comune consolidate pentru întreprinderi și a bazei de impozitare comune pentru întreprinderi (Cluj Tax Forum Journal nr. 5/2018);     A. Tomuta Reflectarea planului de acțiune împotriva erodării bazei impozabile și transferului profiturilor în cadrul legislativ român (Cluj Tax Forum Journal nr. 2/2018); A. Tomuța, Proiectul Codului Contribuabilului European – Cenușăreasa fiscalității europene (Tax Magazine nr. 12/2017), A. Tomuța, Regimul fiscal al principalelor plăți efectuate în cadrul contractului de franciză (Tax Magazine nr. 10/2017), A. Tomuța, Responsabilitatea corporatistă socială – dezvoltări (Lawyr.it, Vol. 5, Ed. 1, 2017)
Afilieri profesionale: International Fiscal Association (Filiala România)

Alexandra Tomuța a efectuat un stagiu de practică în cadrul societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații în timpul facultății, fapt ce a determinat-o ca după absolvirea studiilor și promovarea examenului de admitere în barou să opteze spre o carieră de avocat. Este în prezent avocat în cadrul Baroului Arad și avocat colaborator al societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații. În cadrul societății, gestionează dosare din domeniile Drept fiscal. Litigii fiscale, Drept european. Litigii fonduri UE, Dreptul asigurărilor, Drept contravențional. și Drept administrativ general. Asistă clienții atât în fața organelor administrative, cât și în instanțele de judecată. A absolvit studiile în cadrul programului de masterat Dreptul internațional și comparat al afacerilor (în limba engleză) la Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai și perseverează totodată în activitatea de cercetare în domeniul dreptului fiscal. A avut oportunitatea de a beneficia de o mobilitate Erasmus în cadrul Universității Utrecht din Olanda, clasată în top 50 la nivel mondial, unde și-a consolidat abilitățile de în domeniul dreptului fiscal internațional și interanțional generic.