Mai devreme sau mai târziu… avionul ajunge la destinația finală – sesizare CJUE admisă cu privire la Regulamentul (CE) Nr. 261/2004

În cazul în care un zbor este anulat de către un operator de transport aerian,  pasagerii pot solicita  o compensație din partea operatorului dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) NR. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91.

Una dintre condițiile ce trebuie îndeplinite este stipulată de art. 5 alin. (1) lit. c) subpunctul iii) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 care prevede că:

În cazul anulării unui zbor, pasageri în cauză trebuie să primească o compensație din partea operatorului de transport aerian, cu excepția cazului în care sunt informați despre această anulare cu mai puțin de șapte zile înainte de ora de plecare prevăzută și li se oferă o redirecționare care să le permită să plece cel târziu cu o oră înainte de ora de plecare prevăzută și să ajungă la destinația finală în mai puțin de două ore după ora de sosire prevăzută.

În cadrul unui litigiu recent aflat pe rolul Curții de Apel Cluj gestionat de societatea noastră, am solicitat acordarea compensațiilor prevăzute de Regulamentul 261/2004, ca urmare a anulării unui zbor cu ruta Cluj-București, furnizat de operatorul aerian TAROM, care a fost ulterior înlocuit cu un zbor cu ruta Cluj-Iași-București.

În esență am invocat prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 7 alin. (1) lit. a) prevăzute de Regulamentul nr. 261/2004 pentru a beneficia de compensație.

Curtea de  Apel Cluj a pus în discuție necesitatea clarificării  sintagmei ,,cel târziu cu o oră înainte de ora de plecare prevăzută” din actualul text al Regulamentului. Instanța apreciază posibilitatea unei inadvertențe în traducerea oficială, date fiind versiunile diferite ale sintagmei cel târziu cu o oră în alte limbi. Această sintagmă este vitală pentru economia textului legal și pentru a aprecia ca îndeplinite condițiile prevăzute de Regulament.

Utilitatea înțelesului textului constă în verificarea condiției indicate de art. 5 alin. (1) lit. c) subpunctul iii) al Regulamentului, conform căreia operatorul este scutit de la plata compensației dacă a oferit pasagerilor un zbor alternativ la destinația propusă, zbor care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

În concret, versiunea în limba română a excepției prevede ca zborul să plece cel târziu cu o oră mai repede, formulare ce include situația în care zborul nou are o dată de plecare cu mult anterioară celei inițiale. În schimb, celelalte versiuni lingvistice tind să contrazică această formulare.

Din această perspectivă, dorim să amintim versiunile existente în dreptul comparat la acest moment:

În limba engleză:  sintagma corespondentă no more than se traduce în nu mai mult de;

În limba germană: nicht mehr corespunde aceleiași sintagme;

În limba italiană : non più di corespunde aceleași sintagme;

În limba spaniolă: no más de corespunde de asemenea aceleași sintagme.

În limba franceză: au plus tôt une heure avant l’heure de départ menționează că zborul trebuie efectuat cel mai devreme cu o oră față de cel inițial;

În limba maghiară: legfeljebb egy órával indică timpul de plecare de cel puțin cu o oră înaintea celui programat;

Practic, toate aceste versiuni plasează data noii plecări cel mai devreme cu o oră înaintea celei inițial prevăzute.

În fapt, aceasta este și logica textului, prin raportare la ipotezele de lucru care pot fi avute în vedere atunci când se anulează intempestiv zborul inițial rezervat:

  1. fie zborul întârzie, caz în care Regulamentul nr. 261/2004, așa cum este interpretat de Curte de Justiție a Uniunii Europene, sancționează o întârziere care depășește trei ore, pe care o asimilează unei anulări a zborului;
  2. fie zborul este decalat, caz în care reperele temporale sunt și mai strânse: anticiparea zborului nu se poate face cu mai mult de o oră, iar ajungerea la destinație nu trebuie să se facă cu mai mult de două ore întârziere; practic, se păstrează aceeași regulă a salvgardării timpului călătorului, apreciindu-se că mutațiile temporale față de rezervarea inițială nu pot fi mai mari de trei ore.

În ceea ce privește interpretarea dispoziției în jurisprudența europeană cunoscută, arătăm faptul că această jurisprudență susține varianta ca zborul să aibă loc cel mai devreme cu o oră înaintea celui inițial. Astfel, instanțele germane au subliniat că excepția prevăzută la punctul iii) nu este îndeplinită dacă ora nouă de plecare a zborului este ulterioară celei inițiale  (în speță, respectiv în cauza X ZR 73/16, pronunțată de Curtea de Apel Frankfurt, zborul nou, chiar dacă a fost programat cu 15 minute înaintea celui inițial, a plecat la câteva ore mai târziu)

Pe de altă parte, instanțele din Austria, au interpretat prevederea în sensul că un zbor alternativ care pleacă mai devreme de o oră înaintea celei programate nu îndeplinește condiția disputată, întrucât este de natură să creeze inconveniente suplimentare, iar scopul excepției este tocmai acela de a încuraja companiile să protejeze pasagerii de suportarea unui timp prelungit de așteptare (cauza 22R284/20z pronunțată de Tribunalului Korneuburg). Așadar, în interpretarea aceleiași sintagme (nicht mehr als eine Stunde), instanțele au descris un interval de o oră, începând cu o oră mai devreme de ora zborului inițial. În lumina ultimei decizii, traducerea în limba română prin sintagma cel târziu este inadecvată.

Pentru a clarifica aceste inadvertențe Curtea de Apel Cluj a dispus sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene cu cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare asupra următoarei întrebări:

Dispozițiile art. 5, alin. (1), lit. c), subpunctul iii) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 trebuie interpretate:

a) în sensul că operatorul de transport aerian este scutit de plata compensației atunci când pasagerii în cauză sunt informați despre anulare cu mai puțin de 7 zile înainte de ora de plecare și se oferă o redirecționare care să le permită să plece cel târziu cu o oră înainte de ora de plecare prevăzută și să ajungă la destinația finală în mai puțin de 2 ore înainte de ora prevăzută? sau, dimpotrivă,

b) în sensul că operatorul de transport aerian este scutit de plata compensației atunci când pasagerii în cauză sunt informați despre anulare cu mai puțin de 7 zile înainte de ora de plecare și se oferă o redirecționare care să le permită să plece cel mai devreme cu o oră înainte de ora de plecare prevăzută și să ajungă la destinația finală în mai puțin de 2 ore înainte de ora prevăzută?.

Urmărim cu interes și încredere soluția pe care o va adopta Curtea de Justiție a Uniunii europene.

Acest articol a fost pregătit pentru pagina web a societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații de av. Sara Borghesi din Baroul Arad

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.