Noi măsuri financiar-fiscale în vremea stării de urgență

În stilul clasic al unei echipe de fotbal în construcție, Guvernul României continuă să ajusteze măsurile de natură financiar-fiscală introduse în principal prin O.U.G. nr. 30/2020. Cele mai recente modificări de acest tip au fost introduse prin O.U.G. nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (publicată în Monitorul Oficial nr. 325 din 21 aprilie 2020). Avocații societății civile Costaș, Negru & Asociații consideră utile câteva comentarii pe marginea acestor modificări normative.

Oficializarea unei realități. Extinderea formală a măsurilor de sprijin la avocați

Condiții pentru acordarea măsurilor de sprijin

Într-o postare anterioară, am explicat suficient de clar faptul că măsurile de sprijin prevăzute la art. XV din O.U.G. nr. 30/2020 se aplicau și avocaților, aceasta fiind interpretarea logică a textelor de lege. Dispozițiile legale nu au fost aplicate corespunzător doar datorită unor reflexe administrative, mai precis datorită refuzului funcționarilor Agențiilor Județene de Plăți și Inspecție Socială de a respecta legea. Cu o preferință spre supra-reglementare, ca alternativă la emiterea unor instrucțiuni administrative, Guvernul a socotit necesar să elaboreze o reglementare “specială” prin care să clarifice regimul juridic al măsurilor de sprijin acordate avocaților. În același timp, au fost fixate condiții – mai stricte – pentru accesul avocaților la aceste măsuri de sprijin.

In concreto, textul relevant este cel al art. XV alin. (11) din O.U.G. nr. 30/2020, potrivit căruia:

– Avocații beneficiază de indemnizația de sprijin prevăzută de art. XV alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020;

– Condițiile pentru ca avocații să beneficieze de indemnizația de sprijin sunt următoarele:

a) în luna pentru care se solicită indemnizația avocații au realizat încasări cu minim 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019;

b) încasările lunare nu depășesc valoarea câștigului salarial mediu brut pentru anul 2020 (adică suma de 5.429 lei).

În raport de forma textului în vigoare, apreciem că avocații vor putea solicita indemnizația de sprijin, la fel ca restul beneficiarilor, doar pe durata stării de urgență, anume pentru perioada 16.03.2020 – 14.04.2020 (aflată sub imperiul Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020) și respectiv pentru perioada 15.04.2020 – 14.05.2020 (aflată sub imperiul Decretului Președintelui României nr. 240/14.04.2020). Prin urmare, avocații vor fi nevoiți să țină o evidență a încasărilor strict pentru aceste perioade și nu luni (martie, aprilie, mai 2020). Am făcut această precizare tocmai pentru a fi clară distincția dintre încasările (veniturile brute) lunare care sunt avute în vedere cu ocazia stabilirii contribuției de asigurări sociale la sistemul propriu de asigurări sociale ale avocaților și încasările despre care face vorbire art. 15 alin. (11) din O.U.G. nr. 30/2020, în forma dobândită ca urmare a apariției O.U.G. nr. 53/2020.

Trebuie spus și faptul că, dacă ne raportăm la art. V din O.U.G. nr. 53/2020, putem ajunge și la o altă concluzie. Concret, legiuitorul a prelungit, cu 5 zile lucrătoare, termenul pentru depunerea documentelor în vederea solicitării indemnizației aferente lunii martie 2020. Prin urmare, ar rezulta faptul că avocații ar trebui să depună în fapt trei solicitări documentate: pentru perioada 16.03.2020 – 31.03.2020; pentru perioada 1.04.2020 – 30.04.2020; pentru perioada 1.05.2020 – 14.05.2020. Se respectă astfel atât exigența legală, aceea că indemnizația de sprijin se plătește doar pe perioada stării de urgență, cât și exigența administrativă, aceea că indemnizația de sprijin se solicită și se primește prin raportare la fiecare lună.

Pentru a da un exemplu simplu, un avocat care apreciază că ar putea beneficia de măsurile de sprijin ar trebui să efectueze cel puțin următoarele operațiuni:

– Să calculeze încasările lunare aferente anului 2019 (să spunem, pentru ușurința calculelor, încasări medii de 6.000 lei/lună);

– Să verifice îndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea indemnizației de sprijin, la nivelul lunii martie 2020. În acest sens, în exemplul dat, o scădere cu 25% înseamnă încasări de maxim 4.500 lei/lună. De asemenea, în exemplul ales, este îndeplinită condiția ca încasările să nu depășească pragul de 5.429 lei/lună.

– În mod evident, dacă în luna martie 2020 au fost îndeplinite condițiile legale, avocatul este îndreptățit să solicite plata indemnizației de sprijin, pentru perioada 16 – 31.03.2020 și poate întocmi fără riscuri declarația pe propria răspundere prevăzută de lege.

Vom reține că, pentru a beneficia de măsurile de sprijin, avocații vor trebui să facă eforturi pentru cuantificarea încasărilor din anul 2019, în condițiile în care marea majoritate a avocaților și contribuabililor nu au depus încă Declarația unică pentru anul 2019.

Procedura acordării măsurilor de sprijin

În sensul frazei finale a art. 15 alin. (11) din O.U.G. nr. 30/2020, indemnizația se va plăti (din bugetul de stat), de către Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială. Avocații vor depune în acest scop, nominal, declarații pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de acordare a indemnizației de sprijin.

Termenul pentru depunerea cererilor de plată, întocmite de documentele-suport, a fost prelungit prin art. V din O.U.G. nr. 53/2020, cu 5 zile lucrătoare. Pentru avocați este relevant faptul că, în sensul art. V alin. (2) din O.U.G. nr. 53/2020, acest termen este de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 53/2020 (21 aprilie 2020). Pentru lunile următoare, termenele de solicitare vor fi până în data de 10 a lunii pentru luna anterioară (de exemplu, până în 10 mai inclusiv pentru luna aprilie 2020).

Reamintim faptul că termenul de plată a indemnizației de sprijin este de 10 zile de la depunerea documentelor, conform art. V alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2020.

După cum o indică art. XV alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cuantumul indemnizației de sprijin este de 75% din câștigul salarial mediu brut de 5.429 lei, adică 4.072 lei lunar.

Dar, având în vedere considerentele de mai sus și faptul că avocații – la fel ca și ceilalți beneficiari – vor depune solicitările de plată doar pentru perioada 16 – 31.03.2020 într-o primă fază, rezultă faptul că indemnizația de sprijin ce poate fi plătită pentru această perioadă din luna martie are valoarea totală de 2.102 lei.

Fiscalitatea indemnizației de sprijin plătite avocaților

În raport de forma pe care au dobândit-o, ca urmare a modificărilor aduse prin O.U.G. nr. 53/2020, dispozițiile art. XV alin. (5), (6), (7) și (8) din O.U.G. nr. 30/2020, se ridică o legitimă întrebare: indemnizațiile sunt supuse contribuțiilor de asigurări sociale prevăzute de Codul fiscal sau contribuției de asigurări sociale din sistemul propriu al avocaților și contribuției de asigurări sociale de sănătate din sistemul public?

Deși textele introduse prin O.U.G. nr. 53/2020 sunt insuficient de clare, apreciem că o abordare constructivă și o interpretare logică pot fi furnizate, astfel:

– Din lectura art. XV alin. (8) din O.U.G. nr. 30/2020 devine cert faptul că avocații nu vor reține și nu vor plăti imediat niciun impozit și nicio contribuție socială obligatorie. Declararea veniturilor și aplicarea corespunzătoare a impozitului pe venit și contribuției sociale obligatorii (contribuția de asigurări sociale de sănătate) se va reflecta doar în Declarația unică privind veniturile realizate în anul 2020, care va trebui depusă până la 15 martie 2021.

– În ceea ce privește contribuțiile sociale obligatorii, concluziile noastre sunt două. Pe de-o parte, avocații nu vor putea sustrage încasările de la bugetul de stat (cu titlul de indemnizație de sprijin) din sistemul propriu de asigurări sociale. Prin urmare, un avocat care va încasa pentru luna aprilie 2020 o indemnizație de sprijin de 4.072 lei are obligația de a contribui la sistemul propriu de asigurări de sănătate cu 11% din această sumă (448 lei). Pe de altă parte, pentru aceeași indemnizație, avocatul are obligația de a plăti contribuția de asigurări sociale de sănătate de 10% din venitul brut, la nivelul maxim de 235 lei/lună.

– În contabilitatea proprie și apoi în declarația fiscală anuală avocații vor individualiza aceste sume. Astfel, indemnizația de sprijin intră în calculul veniturilor brute pentru anul 2020, plata contribuției sociale obligatorii la sistemul propriu exonerează avocații de plata contribuției de asigurări sociale din sistemul public, iar contribuția de asigurări de sănătate se determină prin aplicarea unui procent de 10% din veniturile brute (maxim 235 lei/lună sau maxim 2.820 lei/an).

În mod evident, dispozițiile art. XV alin. (5) din O.U.G. nr. 30/2020 sunt aplicabile celorlalte categorii de beneficiari, care nu au un sistem propriu de asigurări sociale. În cazul avocaților, aceste prevederi nu pot fi aplicate pentru că ar ignora existența unui sistem propriu de asigurări sociale și ar conduce la situația, stupidă, în care un avocat ar fi în general contributor la sistemul propriu de asigurări sociale, dar pe durata stării de urgență ar pierde această calitate și ar deveni contributor la sistemul public de asigurări sociale. Tocmai de aceea, în opinia noastră, ar fi dorit o intervenție a legiuitorului pentru clarificarea acestei chestiuni.

Clarificări privind posibilul cumul de venituri

În conformitate cu prevederile art. XV2 alin. (2) din O.U.G. nr. 30/2020, două categorii de persoane pot beneficia de măsurile de sprijin prevăzute de art. XV alin. (1) chiar dacă realizează venituri din alte surse, respectiv:

– persoanele care beneficiază de un drept la pensie (de exemplu, o persoană care desfășoară o activitate independentă și, în același timp, încasează și o pensie);

– persoanele încadrate în grad de handicap (și care primesc o indemnizație în funcție de gradul de handicap în care sunt încadrate).

Alte măsuri introduse prin O.U.G. nr. 53/2020

În condițiile extinderii stării de urgență cel puțin până la 14.05.2020, prin Decretul Președintelui României nr. 240/14.04.2020, au fost extinse măsurile de protecție concepute de legiuitor în materie financiar-fiscală. Prevederea relevantă, modificată prin O.U.G. nr. 53/2020, este cea a art. XVIII alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020. Rămân astfel interzise orice măsuri de executare silită de natură bugetară, financiară, fiscală sau comercială a sumelor plătite de casele teritoriale sau sectoriale de pensii.

Acest material a fost pregătit, pentru Blog-ul societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații, de av. dr. Cosmin Flavius Costaș (Baroul Arad), asociat coordonator.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.