Sancțiuni financiare. Obligația de a raporta transferurile de fonduri mai mari de 100.000 euro către Rusia

Sancțiunile financiare internaționale și obligațiile asociate pentru aplicarea acestor sancțiuni au o importanță economică semnificativă, dar sunt studiate doar tangențial. Prin urmare, în multe situații, evenimente importante în materie trec neobservate.

Echipa Costaș, Negru & Asociații are o experiență teoretică și practică semnificativă în domeniul sancțiunilor financiare internaționale, motiv pentru care abordează constant problemele care apar în domeniu. Practica societății în materie este coordonată de av. dr. Cosmin Flavius Costaș și av. Radu Buda.

Ne-am propus, astăzi, să tratăm una dintre obligațiile de raportare recente, de interes pentru operatorii economici, activă de la 1 mai 2024.

I. Introducere

În ultimul deceniu, conflictele armate par a deveni mai frecvente, iar consecințele la nivel economic devin mult mai pregnante și mai dificil de gestionat. În acest context, organizațiile internaționale optează pentru impunerea unor sancțiuni financiare internaționale, astfel încât să minimalizeze efectele ostilității, să salvgardeze interesele statelor mai mult sau mai puțin implicate în conflictul armat, pentru ca, în cele din urmă, să se restabilezeze ordinea de drept internațional.

Regulamentul (UE) nr. 833/2014 a fost adoptat în contextul agresiunilor exercitate de către Rusia asupra Ucrainei, odată cu anexarea Crimeei în anul 2014. Acest Regulament a fost actualizat mai ales după escaladarea conflictului armat, cu începere din 2022.

O nouă măsură a intrat în vigoare în data de 1 mai 2024, pentru a garanta securitatea financiară la nivelul Uniunii Europene și de a reduce riscurile transferurilor de fonduri realizate de entități juridice care intră sub incidența Regulamentului nr. 833/2014. Este vorba despre o nouă obligație de raportare a unor transferuri ce ating pragul prevăzut de noul articol 5R, impusă persoanelor juridice și entităților cu legături semnificative cu Rusia.

Mai exact, Articolul 5R impune entităților ca, începând cu 1 mai 2024 , să notifice autorităţii competente din statul membru în care este stabilită, în termen de două săptămâni de la sfârșitul fiecărui trimestru, orice transfer de fonduri în afara Uniunii care depășește 100 000 EUR pe care l-a făcut pe parcursul acelui trimestru, direct sau indirect, în cadrul uneia sau mai multor operaţiuni.

Articolul 5R vine ca un ajutor oferit autorităților competente la nivel național, pentru îmbunătățirea vizibilității în ceea ce privește urmărirea fluxului de fonduri către entități de naționalitate rusă în afara UE, fără a afecta activitățile entităților care sunt deținute, chiar și în parte, de către naționali ruși, și care își operează activitatea în mod legal în Uniunea Europeană. În consecință, autoritățile competente vor putea analiza într-un mod mai eficient ce tipuri de transferuri pot constitui un risc de violare a sancțiunilor impuse pentru relații de conivență cu Rusia și contribuie la creionarea surselor principale de venit ale Rusiei, prin identificarea fluxurilor de fonduri.

II. Entitățile sub incidența Articolului 5R

Noua obligație se aplică persoanelor juridice, entităților și organismele stabilite în Uniunea Europeană, ale căror drepturi de proprietate sunt deţinute, direct sau indirect, în proporţie de peste 40 % de:

(a) o persoană juridică, o entitate sau un organism stabilit(ă) în Rusia;

(b) un resortisant rus (incluzând cel cu dublă cetățenie);

(c) o persoană fizică cu reședinţa în Rusia sau

(d) instituții financiare și de credit.

Totodată, Articolul 5R se aplică și în cazul în care persoana juridică este deținută de mai multe persoane dintre cele prevăzute de mai sus.

Deținerea indirectă a drepturilor de proprietate presupune exercitarea dreptului printr-o serie de intermediari. Totuși, este distinctă de exercitarea unui control asupra acestor entități, deoarece existența acestuia este stabilit ca urmare a unei analize factuale. De altfel, condiția exercitării unui control asupra entității este irelevantă pentru articolul 5R.

În ceea ce privește asociațiile și fundațiile, acestea intră sub incidența Regulamentului și implicit a Articolului 5R, atât timp din interpretarea autorităților naționale competente rezultă acest aspect.

III. Domeniu de aplicare

Articolul 5R prevede că orice transfer de fonduri în afara Uniunii Europene, care depășește 100.000 EUR realizat pe parcursul unui trimestru, direct sau indirect, în cadrul unei sau mai multor operațiuni trebuie raportat. Dacă transferul direct nu necesită explicații, transferul indirect presupune implicarea unor intermediari, de regulă din UE, pentru a înlesni transferul către destinatarul final, o entitate în afara UE.

Noțiunea de transfer pentru care se impune raportarea include orice fel de transferuri inițiate în UE sau din jurisdicția unui Stat Membru, cu destinația într-un alt stat, realizat de către persoanele juridice deținute de persoane juridice sau fizice ruse relevante, incluzându-le și pe cele care au scopul de a repatria profitul. Transferul poate viza orice tip de fonduri, indiferent de moneda utilizată. Noțiunea de fonduri este detaliată în Articolul 1 (d) din Regulament, cuprinzând activele financiare și beneficiile de orice natură, oferind o listă exemplificativă de tipuri de active financiare (e.g. numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii și ordine de plată, depozite la instituții financiare, creanțe și titluri de creanță, dobânzi, dividende).

În ceea ce privește sfera teritorială de aplicare, articolul 5R vizează transferurile de fonduri deținute de o filială din afara UE, aparținând unei instituții de credit sau financiare sau a unui operator economic din UE, atât timp cât acestea se numără printre entitățile vizate de Articolul 13 din Regulamentul 833/2014. Rațiunea din spatele acestei reguli este faptul că aceste filiale nu posedă personalitate juridică distinctă de societatea-mamă, așadar răspunderea civilă pentru faptele acestora este imputată asupra societății principale sau instituții localizată în UE.

Totuși, Articolul 5R nu se aplică transferurilor de fonduri dintr-o subsidiară localizată în afara teritoriului UE, aparținând unei entități sau instituții de credit sau financiare din EU, cu excepția în cazului în care subsidiarele au fost implicate într-un asemenea transfer, cu bună știință, pentru a evita aplicarea articolului 5R.

Din perspectivă temporală, prima serie de raportări ar trebui să acopere operațiunile încheiate între 1 Ianuarie și 31 Martie 2024. Obligația de notificare nu intră în vigoare, însă, decât de la data de 1 Mai 2024. Începând cu al doilea trimestru (T2) din 2024, raportarea ar trebui să se facă la două săptămâni de la sfârșitul fiecărui trimestru, de exemplu, pentru T2 până la 15 iulie; pentru T3 până la 15 octombrie; pentru T4 până la 15 ianuarie 2025, iar pentru T1 2025 până la 15 aprilie 2025.

Cu privire la instituțiile financiare și de credit, obligația de raportare intră în vigoare la data de 1 iulie, așadar în ziua de la sfârșitul primului semestru. Așadar, prima notificare va trebui înregistrată până cel târziu la data de 15 iulie 2024, iar pentru al doilea semestru, până pe 15 ianuarie 2025.

Chiar dacă entitatea prevăzută la paragraful 1 și-a executat deja obligația de raportare, instituțiile de credit și financiare trebuie să raporteze transferurile, în conformitate cu paragraful 2 al Articolului 5R.

IV. Concluzie

În prezentul articol am analizat condițiile noii obligații de raportare a procedurilor de transfer de fonduri, în lumina Regulamentului nr. 833/2014. Domeniul său de aplicare vizează cu precădere transferurile efectuate de către entități cu o legătură semnificativă cu Rusia.

Acest articol a fost pregătit, pentru blogul societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații, de av. Miruna Mihuță, din Baroul Arad.

Costaș, Negru & Asociații este o societate civilă de avocați cu birouri în Cluj-Napoca, București și Arad, care oferă asistență, reprezentare juridică și consultanță în mai multe arii de practică prin intermediul unei echipe compuse din 19 avocați și consultanți. Detaliile privind serviciile juridice și componența echipei pot fi găsite pe pagina web https://www.costas-negru.ro. Toate drepturile pentru materialele publicate pe pagina web a societății și prin intermediul rețelelor sociale aparțin Costaș, Negru & Asociații, reproducerea acestora fiind permisă doar în scop de informare și cu citarea corectă și completă a sursei.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.