Contracte asigurări

Costaș, Negru & Asociații acordă consultanță cu privire la legislația incidentă sistemului de asigurări, negocierea, redactarea și executarea contractelor de asigurare de orice tip, precum (dar fără a se limita la):

– asigurare de răspundere civilă auto – RCA;

– asigurare auto – CASCO;

– asigurare de locuințe și bunuri persoane fizice – PAD;

– asigurare de călătorie în străinătate;

– asigurare pentru sporturi extreme;

– asigurare de viață;

– asigurare medicală/de sănătate;

– asigurare CARGO care oferă o protecție completă a mărfurilor sau a bunurilor  transportate, atât pentru transporturi naționale, cât și pentru transporturi internaționale;

– asigurare CMR care se adresează operatorilor economici care efectuează transporturi rutiere în țară și/sau în străinătate, cu vehicule personale, închiriate sau în gestiune, acoperind riscuri de pierdere totală, parțială sau deteriorare a bunurilor sau a mărfurilor transportate;

– asigurare de malpraxis care asigură riscul de eroare profesională săvârșită în exercitarea atribuțiilor de serviciu care ar putea genera prejudicii clienților;

– asigurarea de garanții care reprezintă instrumente de garantare eligibile pentru operatorii economici în vederea încheierii contractelor de achiziții publice și private (garanția de participare, garanția de bună execuție, garanția privind plata sumelor reținute, garanția de returnare a avansului, etc.)

– asigurarea agricolă care garantează buna desfășurare a activităților în domeniul agricol.

Totodată, oferim servicii de reprezentare în fața instanțelor de judecată în toate litigiile conexe acestor tipuri de asigurări.