Drept european al drepturilor omului. Plângeri CEDO

Societatea civilă de avocați Costaș, Negru & Asociații furnizează servicii de asistență și reprezentare juridică în domeniul dreptului european al drepturilor omului. În fapt, toate serviciile societății au o componentă europeană, avocații noștri încercând să valorifice în litigiile pendinte inclusiv argumente bazate pe prevalența Convenției, așa cum a fost interpretată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, față de dreptul național. O dovadă vie a acestui lucru o reprezintă practica dezvoltată de societate cu privire la aplicarea principiului ne bis in idem, la confluența dintre dreptul fiscal și dreptul penal.

În altă ordine de idei, probleme de drept european al drepturilor omului sunt invocate și în litigii de contencios constituțional, drept suport pentru excepțiile de neconstituționalitate invocate în fața instanțelor naționale (spre pildă, în ceea ce privește dreptul de acces la justiție, dreptul la judecarea cauzelor într-un termen optim și previzibil sau dreptul la respectul proprietății).

Serviciile noastre includ și posibilitatea redactării unor plângeri adresate Curții Europene a Drepturilor Omului, după finalizarea procedurilor judiciare naționale, respectiv posibilitatea reprezentării în fața Curții Europene a Drepturilor Omului.

Practica societății în acest domeniu este coordonată de av. dr. Cosmin Flavius Costaș (doctor în drept cu lucrarea Dreptul la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil, 2014, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, coordonatori prof. cons. dr. Ion Deleanu și prof. univ. dr. Florin Streteanu).