Drept fiscal

Societatea civilă de avocați Costaș, Negru & Avocații este specializată în soluționarea problemelor de drept fiscal și în litigii fiscale, inclusiv a celor cu o componentă de drept fiscal european. Echipa de avocați beneficiază de experiența asociatului coordonator – Av. Dr. Cosmin Flavius Costaș – titular al mai multor cursuri din domeniului dreptului fiscal și financiar național și european la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Serviciile noastre specializate în materia dreptului fiscal și în litigiile fiscale se axează pe asistență și reprezentare juridică în următoarele etape ale procedurii fiscale și procesului fiscal:

– inspecții fiscale (TVA, impozit pe profit și prețuri de transfer, contribuții sociale obligatorii, impozit pe venit, impozite locale);

– controale antifraudă, verificări documentare și alte varietăți de controale fiscale;

– verificări ale situației fiscale personale (controlul veniturilor și averilor persoanelor fizice);

– asistență și reprezentare în fața autorităților fiscale în proceduri privitoare la restructurarea datoriilor fiscale;

– cereri de suspendare acte administrative fiscale;

– contestații la executare în materie fiscală;

– contestații fiscale;

– acțiuni de fond în toate sub-domeniile dreptului fiscal, la toate instanțele și în toate căile de atac;

– cereri de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene și acțiuni preliminare în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene;

– pregătirea și depunerea declarațiilor fiscale, inclusiv pentru veniturile realizate din străinătate;

– executarea hotărârilor judecătorești pronunțate în materie fiscală, sub aspectul componentei de recuperare a prejudiciilor.

În cadrul legal național, avocații societății oferă consultanță fiscală extinsă atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice.

Avocații Costaș, Negru & Asociații au construit o practică judiciară solidă în domenii precum TVA, prețuri de transfer, impozitarea companiilor (inclusiv tratamentul fiscal al profiturilor în urma fuziunilor din sistemul bancar) sau a persoanelor fizice. Această practică este inovativă și include, de exemplu, suspendarea unei decizii de impunere prin ordonanță președințială, dosare cu success care privesc diversele forme ale ecotaxei în România (taxa pe sacoșele din plastic), recunoașterea dreptului de access la dosarul administrative în procedurile fiscal sau contestarea cu succes a diferitelor variante de taxe de primă înmatriculare a vehiculelor.

Echipa Costaș, Negru & Asociații oferă consultanță, asistență și reprezentare juridică și în domenii mai puțin frecventate în practică: contribuții și taxe de mediu; fiscalitatea jocurilor de noroc; fiscalitatea sportivilor profesioniști; fiscalitatea proiectelor cinematografice; taxe vamale; fiscalitatea noilor tehnologii.

Probabil cea mai bună dovadă o reprezintă faptul că societatea Costaș, Negru & Asociații a acordat asistență în procedura în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene în afaceri din domeniul taxei pe valoarea adăugată (Salomie și Oltean, Fatorie), accizelor (Scandic Distilleries), procedurii fiscale (Bara și alții, Ispas, Cridar Cons), impozitului pe profit (Banca A) și liberei circulații a mărfurilor în Uniunea Europeană (Capoda Import Export).