Dreptul protecției consumatorului

Consumatorii sunt acele persoane fizice care utilizează diferite produse sau servicii în alte scopuri decât cele profesionale. Aceștia sunt protejați de către stat prin instituirea unui set de norme derogatorii de la dreptul comun aplicabil raporturilor contractuale și extracontractuale, norme care vin în apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice împotriva unor practici abuzive prejudiciabile, precum și împotriva unor practici comerciale incorecte.

Normele în discuție reglementează raporturile juridice create între operatorii economici și consumatori, cu privire la achiziționarea produselor și a serviciilor, inclusiv a serviciilor financiare. Prin intermediul acestor norme este asigurat cadrul necesar accesului la produse și servicii, informării complete și corecte despre caracteristicile esențiale ale produselor și serviciilor, dar se asigură și apărarea drepturilor și intereselor legitime ale consumatorilor împotriva practicilor abuzive.

Se poate remarca faptul că protecția consumatorilor este consacrată atât la nivel național, cât și la nivel unional. Astfel, potrivit art. 38 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, politicile Uniunii asigură un nivel ridicat de protecție a consumatorilor. Principalele drepturi de care se bucură consumatorii sunt următoarele: dreptul de a fi protejat împotriva riscului de a achiziționa produse sau servicii care ar putea să prejudicieze viața, sănătatea sau securitatea consumatorilor, precum și drepturile și interesele acestora; dreptul la despăgubiri pentru prejudiciile produse de calitatea necorespunzătoare a produselor și serviciilor; dreptul la o informare completă, corectă și precisă asupra caracteristicilor esențiale ale produselor și serviciilor, astfel încât decizia consumatorilor în legătură cu un produs sau serviciu să corespundă cât mai bine nevoilor acestora; dreptul de a avea acces la piețe care să asigure consumatorilor o gamă variată de produse și servicii de calitate.

Există o atenție sporită asupra contractelor standardizate și a celor de adeziune, întrucât clauzele acestora sunt prestabilite de către profesioniști, consumatorul având doar posibilitatea manifestării acordului său de voință, în funcție de nevoile specifice pe care le are. Protecția de care se bucură consumatorii în astfel de cazuri este reprezentată de diferite obligații conturate în sarcina profesioniștilor, cum ar fi obligația de informare prealabilă sau obligația de consiliere. Doar respectând aceste exigențe se poate susține că acordul consumatorului a fost exprimat în cunoștință de cauză.

Achiziționarea produselor neconforme, plata taxelor sau comisioanelor false, precum și orice altă încălcare a drepturilor consumatorului reprezintă motive pentru pornirea unor litigii în fața autorităților competente și a instanțelor de judecată.

Echipa de avocați Costaș, Negru și Asociații cunoaște și înțelege legislația incidentă în domeniul protecției consumatorilor și acordă servicii juridice în vederea valorificării drepturilor și intereselor legitime ale consumatorilor. Cel mai bun exemplu în acest domeniu de expertiză îl reprezintă practic noastră extensivă referitoare la drepturile pasagerilor și compensațiile adecvate pentru zborurile anulate sau întârziate.