Dreptul transporturilor

Echipa Costaș, Negru & Asociații asigură consultanța, asistența și reprezentarea juridică de specialitate în subramura dreptului transporturilor. Acoperim atât activitatea de redactare și revizuire a contractelor de transport prin prisma legislației specifice și asigurarea corectei încadrări juridice a diferitelor tipuri de comerț transfrontalier, european și internațional, cât și aria litigioasă în principal determinată de interpretarea și aplicarea normelor de drept în realitatea actuală.

Costaș, Negru & Asociații reprezintă pe rolul instanțelor de judecată numeroși transportatori în litigii având ca obiect încadrările eronate ale organelor fiscale și de control a indemnizațiilor de transport, fie ele diurne de tip obișnuit sau indemnizații de delegare ori detașare transfrontalieră.

Activitățile de consultanță în această subramură se extind asupra tuturor tipurilor de răspundere în fața cărora transportatorii activează, inclusiv în ceea ce privește incidentele rutiere și acordarea despăgubirilor ca urmare a prejudiciilor produse.

De asemenea, societatea noastră asistă clienții în incorporarea în contractele încheiate cu partenerii a clauzelor cu specific transfrontalier, în special INCOTERMS.