Drept fiscal. Litigii fiscale

Societatea este specializată în soluționarea problemelor de drept fiscal și în litigii fiscale, inclusiv a celor cu o componentă de drept fiscal european. Probabil cea mai bună dovadă o reprezintă faptul că societatea Costaș, Negru & Asociații a acordat asistență în procedura în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene în afaceri din domeniul taxei pe valoarea adăugată (Salomie și Oltean, Fatorie), accizelor (Scandic Distilleries), procedurii fiscale (Bara și alții, Ispas) și liberei circulații a mărfurilor în Uniunea Europeană (Capoda Import Export).

Serviciile noastre specializate în materia dreptului fiscal și în litigiile fiscale se axează pe asistență și reprezentare juridică în următoarele etape ale procedurii fiscale și procesului fiscal:

  • inspecții fiscale (TVA, impozit pe profit, contribuții sociale obligatorii, impozit pe venit);
  • controale antifraudă și alte varietăți de controale fiscale;
  • verificări ale situației fiscale personale;
  • cereri de suspendare acte administrative fiscale;
  • contestații la executare în materie fiscală;
  • contestații fiscale;
  • acțiuni de fond în toate sub-domeniile dreptului fiscal, la toate instanțele și în toate căile de atac;
  • cereri de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene și acțiuni preliminare în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene;
  • pregătirea și depunerea declarațiilor fiscale, inclusiv pentru veniturile realizate din străinătate;
  • executarea hotărârilor judecătorești pronunțate în materie fiscală, sub aspectul componentei de recuperare a prejudiciilor.

Echipa Costaș, Negru & Asociații oferă consultanță, asistență și reprezentare juridică și în domenii mai puțin frecventate în practică: contribuții și taxe de mediu; fiscalitatea jocurilor de noroc; fiscalitatea sportivilor profesioniști; fiscalitatea proiectelor cinematografice; taxe vamale.

Practica de drept fiscal și litigii fiscale a societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații este coordonată de Av. Dr. Cosmin Flavius Costaș.