Nomazi digitali

În sondajele recente, România a fost evaluată ca o destinație prietenoasă, sigură și economică pentru nomazii digitali. Neplăcuta pandemie a stimulat în fapt atât cererea, cât și oferta pentru deschiderea unui birou nesofisticat în străinătate.

Costaș, Negru & Asociații acordă o atenție deosebită statutului și nevoilor nomazilor digitali. Dacă într-un studiu recent avocații noștri s-au preocupat de impozitarea nomazilor digitali (vezi C.F. Costaș, C. Dohotar, Impozitarea nomazilor digitali, Cluj Tax Forum Journal nr. 2/2021), începutul lui 2022 a adus veștile interesante: România a recunoscut necesitatea furnizării unui cadru juridic pentru astfel de nomazi digitali. Primul pas în reglementarea legală a acestui aspect a fost făcut prin intrarea în vigoare din 17 ianuarie 2022 a Legii nr. 22/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, prin care se definește noțiunea de nomad digital și se prevede posibilitatea obținerii vizelor de lungă ședere pe teritoriul României de către persoanele care se încadrează în categoria nomazilor digitali și îndeplinesc suplimentar, o serie de condiții.

Conform noii reglementări, nomadul digital este străinul care este angajat cu un contract de muncă la o companie înregistrată în afara României şi care prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor sau care deţine o companie înregistrată în afara României, în cadrul căreia prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi poate desfăşura activitatea de angajat sau activitatea din cadrul companiei, de la distanţă, prin folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

La Costaș, Negru & Asociații, expertiza din domeniul dreptului muncii, imigrării și securității sociale permite furnizarea unor servicii juridice complete, adaptate nevoilor nomazilor digitali. Suntem pregătiți să furnizăm informații cu privire la principiile de bază ale sistemului juridic și de securitate socială din România și să reprezentăm nomazii digitali în fața autorităților naționale. Avocații noștri vorbesc mai multe limbi străine și oferă consultanță la birourile societății din București, Cluj-Napoca și Arad.