Restructurare finanțări bancare

În procesul de implementare a contractelor de finanțare pot apărea situații pentru împrumutat în care acesta are dificultăți în rambursarea sumelor împrumutate.

Pentru a preîntâmpina accelerarea creditului de către bancă și inițierea procedurilor de executare silită, debitorul poate iniția discuții cu banca pentru restructurarea contractului de credit și semnarea fie a unui act adițional, fie a unei noi documentații complete de finanțare care să țină cont de noua situație economică a debitorului.

Echipa societății Costaș, Negru & Asociații poate asista împrumutatul pentru întregul proces de restructurare, până la semnarea și implementarea documentației de restructurare.