Sancțiuni financiare internaționale

În cadrul politicii externe și de securitate comună a Uniunii Europene, precum și la nivel internațional (în special de către Organizația Națiunilor Unite) pot fi aplicate măsuri restrictive ce au drept scop să modifice abordarea politică și/sau militară a unei anumite țări sau organizații, să lupte împotriva terorismului sau împotriva amenințărilor moderne, precum atacurile cibernetice.

Aceste măsuri restrictive au fost aplicate pe scară largă în ultimul deceniu și sunt de o tehnicitate aparte. Prin urmare, interpretarea sferei de aplicare a acestor măsuri și, în special, determinarea entităților vizate se pot dovedi uneori extrem de dificile. De exemplu, în 2018, cu privire la Iran, actorii internaționali au avut abordări diferite: în timp ce Statele Unite au interzis exportul de “tehnologii sensibile” (hardware, software, echipamente de telecomunicații sau orice altă tehnologie considerată ca atare de către autoritățile americane) către Iran, Uniunea Europeană a interzis societăților din UE “să se supună efectelor aplicării extra-teritoriale a sancțiunilor impuse de SUA” și a reglementat cadrul juridic pentru ca aceste societăți să solicite despăgubiri pentru prejudiciile pe care le-ar suferi prin aplicarea acestor sancțiuni.

La Costaș, Negru & Asociații, avocații au cunoștințe vaste despre sistemul de sancțiuni financiare aplicate la nivel european și urmăresc cu atenție măsurile restrictive în vigoare atât pentru companii, cât și pentru persoane fizice [de exemplu, sancțiunile aplicate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 269/2014 și a Orientărilor asociate entităților din Federația Rusă și Belarus].

Serviciile juridice furnizate sunt destinate:

– să asiste companiile atunci când efectuează analiza de tip due diligence solicitată în cadrul relațiilor comerciale cu societăți și persoane fizice din țările și teritoriile sancționate, inclusiv în ceea ce privește achiziționarea și importul de bunuri care se află sub imperiul unui regim sancționator;

– să determine riscurile companiilor prin raportare la sancțiunile financiare aplicabile;

– să întrețină corespondența cu autoritățile naționale competente și cu alte autorități de la nivel european sau internațional;

– să asiste părțile interesate în procedurile legale privitoare la sancțiunile financiare.

De exemplu, în asociere cu av. Radu Călin Buda (Baroul Arad), Costaș, Negru & Asociații a finalizat cu succes, în anul 2022, un dosar vizând sancțiunile financiare aplicate nelegal unei societăți de pe piața îngrășămintelor chimice. O apărare complexă bazată pe analiza exhaustivă a cadrului european al sancțiunilor a demonstrat că societatea din România făcea doar parte dintr-o rețea de distribuție pe piața îngrășămintelor chimice și nu era în niciun fel legată de vreo entitate sancționată, la fel după cum nu încerca să evite aplicarea sancțiunilor. În consecință, instanțele din România au exonerat societatea de la confiscarea unei sume de aproximativ 1,5 milioane euro.