Verificări fiscale ale averilor persoanelor fizice

Venituri din cripto-monede, social media, activități pe diverse platforme economice, NFTs, e-games, jocuri de noroc în străinătate, servicii de divertisment sau din alte surse convenționale și neconvenționale? Această vară și toamna care urmează pot aduce evoluții interesante.

Astfel, o nouă presiune se naște în ultimele zile la nivelul contribuabililor, persoane fizice cu venituri mari sau cu risc fiscal ridicat. Cel mai recent Ordin al președintelui ANAF statuează faptul că vor începe controalele la persoanele fizice care și-au determinat singuri impozitul și contribuțiile sociale. Practic, obiectivul organelor fiscale este de a verifica sursa obținerii averilor fiecărei persoane fizice.

Prin analiza de risc efectuată s-ar fi constatat că peste 500.000 persoane au acumulat o diferență între veniturile estimate de către ANAF și veniturile declarate și impozitate de peste 20 de miliarde de euro. Agenția Națională de Administrare Fiscală a luat la cunoștință despre acest fenomen de pe rețelele de socializare.

La acest moment, se urmărește identificarea discrepanțelor exorbitante între veniturile declarate și veniturile estimate de către inspectorii fiscali. Practic, aceste persoane nu pot justifica proveniența unor bunuri de o valoare mult mai mare decât cea a veniturilor declarate.

Din punct de vedere juridic, verificarea situației fiscale personale de către organul fiscal central este reglementată de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și alte norme derogatorii de la cele de drept comun în materia controalelor fiscale. Obiectul acestei proceduri este reprezentat de verificarea fiscală a ansamblului situației fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.

Procedural, se va efectua preliminar o analiză de risc pentru riscul de neconformare a persoanelor fizice vizate în ceea ce privește declararea veniturilor impozabile. Doar în măsura în care se va constata o diferență semnificativă – mai mare de 10% din veniturile declarate, dar nu mai puțin de 50.000 lei, persoanele fizice vor fi verificate în ordinea descrescătoare a nivelului de risc.

Ca o etapă ulterioară, este obligatoriu de transmis de către inspectorii fiscali un aviz de verificare, în scris, persoanei vizate. Prin intermediul acestuia, i se va solicita persoanei fizice documente justificative revelatoare pentru situația sa fiscală, într-un termen de decădere de maxim 60 de zile. În acest sens, persoanele vor oferi o detaliere a tuturor veniturilor, indiferent de locul de obținere a acestora, respectiv în țară sau străinătate.

În scopul definirii caracteristicilor persoanelor fizice cu potențial risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile se va avea în vedere, în principal, următorii indicatori fiscali patrimoniali: veniturile declarate de persoana fizică, creșterile sau descreșterile elementelor patrimoniale ale acesteia, cheltuielile personale efectuate și fluxurile de trezorerie. În urma acestei analize, se vor stabili atât veniturile declarate, cât și cele realizate.

Pentru a stabili baza impozabilă ajustată pentru impozitul pe venit se vor avea în vedere informațiile prezentate de persoana fizică, cele obținute de organul fiscal, informații oficiale publicate de autorități sau de instituții publice, declarațiile fiscale depuse de persoana fizică. Din această perspectivă, considerăm că este evidentă importanță asistării juridice la desfășurarea întregii proceduri a persoanelor fizice.

Metodele prin care se vor stabili bazele impozabile sunt cele indirecte. Selectarea metodei indirecte de stabilire a veniturilor care se utilizează în cadrul verificării este de competența organului fiscal. Acestea pot fi:

  • Metoda sursei și utilizării fondului este selectată atunci când se constată că persoana fizică verificată a utilizat fonduri în valoare mai mare decât sursele identificate;
  • Metoda fluxurilor de trezorerie este selectată atunci când se constată că operațiunile derulate de persoana fizică verificată s-au desfășurat, în principal, prin conturile bancare și financiare și sunt intrări de sume semnificative în aceste conturi;
  • Metoda patrimoniului net este selectată atunci când se constată că patrimoniul net al persoanei verificate a înregistrat creșteri semnificative pe parcursul perioadei verificate și a fost stabilită, cu un grad rezonabil de certitudine, valoarea elementelor patrimoniale la începutul și la sfârșitul perioadei verificate.

Este fără putință de tăgadă faptul că pe toată perioada controlului persoana fizică are toate drepturile prevăzute de Codul de procedură fiscală, cât și în Carta drepturilor și obligațiilor persoanei fizice supuse verificării situației fiscale personale.

Rezultatul acestei verificări fiscale se va învedera prin intermediul Raportului de verificare, în care se vor prezenta constatările din punct de vedere faptic și legal. Este vital să amintim că drepturile contribuabilului în procedura de drept comun nu trebuie nesocotite – în acest sens, acestuia îi va fi acordat dreptul de a-și exprima punctul de vedere asupra constatărilor organelor fiscale.

Ulterior acestui demers procedural, raportul de verificare va sta la baza emiterii unei decizii de impunere sau a unei decizii de încetare a procedurii de verificare, în cazul în care nu se ajustează baza de impozitare. Decizia de impunere emisă va putea fi contestată în condițiile regimul dreptului comun în materie, respectiv în termen de 45 de zile de la momentul comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Recomandăm persoanelor fizice să păstreze orice dovezi ale cheltuielilor efectuate sau pentru veniturile realizate (contracte, chitanțe, facturi, extrase bancare). Agenția Națională de Administrare Fiscală va desfăşura controale pe mai multe segmente și vor intra în control marii contribuabili, administrați de Direcţia Generală a Marilor Contribuabili. Persoanele vizate sunt cei care activează pe piața criptomonedelor, influenceri, acțiuni cumpărate, utilizarea platformelor de videochat și cei care promovează diverse produse, servicii sau firme pe rețelele de socializare.

Aceste persoane vor fi alese pe baza analizei de risc efectuată de organul fiscal, fiind avute în vizor chiar și elemente precum stilul de viața pe care acestea îl afișează pe rețelele de socializare sau orice alte indicii care ar conduce la concluzia că există dubiu cu privire la îndeplinirea obligațiilor fiscale. Cu referire directă la activitatea de social creator, fiind vizați influenceri, experții social media, toate acestea fac parte din categoria activităților independente, fiind supuse înregistrării legale pentru achitarea taxelor aferente și declararea veniturilor către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

În ceea ce privește câștigurile cripto-investitorilor obținute din transferul de moneda virtuală sunt supuse impozitului pe venit, aplicându-se cota de 10%, rezultând astfel că și acest tip de venit va intra sub control fiscal. Astfel, se estimează că în proporţie de 97% din persoanele vizate sunt acționari, asociați, focusându-se, totodată, și pe veniturile obținute din tranzacționarea criptomonedelor.

Echipa de avocați Costaș, Negru & Asociații are o experiență semnificativă în verificarea situației fiscale personale, gestionând cu succes precedentul val de inspecții similare din anul 2015.

Acest articol a fost pregătit pentru site-ul Costaș, Negru & Asociații de av. Larisa Mărginean.

Costaș, Negru & Asociații este o societate civilă de avocați cu birouri în Cluj-Napoca, București și Arad, care oferă asistență, reprezentare juridică și consultanță în mai multe arii de practică prin intermediul unei echipe compuse din 13 avocați și consultanți. Detaliile privind serviciile juridice și componența echipei pot fi găsite pe pagina web https://www.costas-negru.ro. Toate drepturile pentru materialele publicate pe pagina web a societății și prin intermediul rețelelor sociale aparțin Costaș, Negru & Asociații, reproducerea acestora fiind permisă doar în scop de informare și cu citarea corectă și completă a sursei.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.