Acces la dosarul administrativ. Jurisprudența post-Ispas

Ne face plăcere să observăm că începe să se contureze o jurisprudență fiscală post-Ispas în materia dreptului la apărare, ca urmare a valorificării considerentelor Curții dedicate dreptului de acces la dosarul inspecției fiscale. Prin sentința civilă nr. 385 din 6 decembrie 2017, Curtea de Apel Cluj – Secția a III-a Contencios Administrativ și Fiscal a desființat o decizie de soluționare a contestației fiscale prin care se suspendase soluționarea în considerarea unui dosar penal și a obligat D.G.R.F.P. Cluj-Napoca să soluţioneze contestaţia formulată de reclamantă împotriva deciziei de impunere cu respectarea dreptului la apărare al acesteia, sens în care organul fiscal va pune la dispoziţia reclamantei toate documentele relevante care au stat la baza emiterii raportului de inspecţie fiscală şi a deciziei de impunere, va acorda un termen reclamantei pentru a depune apărări cu privire la aceste documente şi va analiza în decizia de soluţionare a contestaţiei şi aceste apărări, în măsura în care se vor formula.

Soluția instanței este inedită și în același timp în conformitate cu obligațiile clar creionate în sarcina fiscului prin hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 9 noiembrie 2017 în afacerea C-298/16, Ispas. Practic, fiscul trebuie să probeze că a permis accesul la dosarul inspecției fiscale, în cursul procedurii administrative, astfel încât exercitarea dreptului la apărare să fie efectivă. Alternativ, instanța trebuie să se asigure că în speță dreptul la apărare a fost respectat și, eventual, să ia măsurile necesare pentru asigurarea respectării dreptului la apărare.


Va trebui discutat, în timp, dacă în unele cazuri soluția mai bună nu este chiar desființarea în întregime a actelor administrative fiscale întocmite cu încălcarea dreptului la apărare, mai ales în condițiile în care soluționarea contestației fiscale nu ar mai putea fi reluată (fie pentru că ea nu a fost suspendată, fie pentru că a expirat termenul maximal de 6 luni în care se poate soluționa contestația fiscală).
Societatea reclamantă este reprezentată în cauză de Costaș, Negru & Asociații prin Av. Dr. Cosmin Flavius Costaș, în colaborare cu Av. Dr. Septimiu Ioan Puț.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.