Hotărârea CJUE din 9 noiembrie 2017, afacerea C-298/16, Ispas

În afacerea C-298/16, Teodor Ispas și Anduța Ispas vs. D.G.F.P. Cluj, Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat astăzi în sensul următor: „Principiul general al dreptului Uniunii al respectării dreptului la apărare trebuie interpretat în sensul că, în cadrul unor proceduri administrative de inspecție și de stabilire a bazei de impunere a taxei pe valoarea adăugată, un particular trebuie să aibă posibilitatea să i se comunice, la cerere, informațiile și documentele care se găsesc în dosarul administrativ și care au fost luate în considerare de autoritatea publică la adoptarea deciziei sale, cu excepția cazului în care obiective de interes general justifică restrângerea accesului la respectivele informații și documente”.


În opinia noastră, această hotărâre este deosebit de importantă pentru procedura fiscală română în general și pentru inspecțiile fiscale în materie de TVA în special, ea fiind aptă să influențeze în viitorul imediat comportamentul fiscului și poziția instanțelor față de o încălcare flagrantă și constantă a dreptului la apărare, în componenta sa de acces la dosarul administrativ.


În istoria recentă, am constatat faptul că mai ales în materia inspecțiilor din domeniul TVA-ului, contribuabilul și instanța au acces doar la o mică parte din documentația care a stat la baza emiterii deciziei de impunere.


Or, Curtea de Justiție o spune răspicat, „În cadrul unei proceduri de inspecție fiscală, prin care se urmărește să se verifice dacă contribuabilii s-au conformat obligațiilor lor în materie, este astfel legitim să se aștepte ca aceștia să solicite accesul la aceste documente și informații pentru ca, eventual, să furnizeze explicații sau să își susțină motivele față de punctul de vedere al administrației fiscale. Respectarea efectivă a dreptului la apărare impune însă să existe o posibilitate reală de acces la respectivele documente și informații, cu excepția cazului în care obiective de interes general justifică restrângerea acestui acces” (par. 33, 34 din hotărârea Curții).


La Costaș, Negru & Asociații, ne bucurăm pentru această soluție, care confirmă în fapt principiul pe care, de mai mulți ani, îl expunem în fața instanțelor de judecată. Este satisfacția noastră să constatăm că am avut dreptate, inclusiv în acele proceduri în care argumentele noastre au fost tratate cu zâmbete de către organele fiscale sau de către instanțele de contencios fiscal.


Echipa care a asigurat reprezentarea în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene a fost formată din av. dr. Cosmin Flavius Costaș și av. Lia Pricope (Sabou).

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.