Accidente auto. Despăgubire. Daune morale cuantificate de lege

Până la data de 7 septembrie 2022, evaluarea daunelor morale produse persoanelor în urma accidentelor de vehicule se făcea de către instanțele de judecată, care dispuneau de o largă libertate de apreciere. Această chestiune a condus la o serie de consecințe negative pe plan juridic, printre care termene îndelungate pentru soluționarea dosarelor, blocarea unor sume de bani ale societăților de asigurare cu titlu de rezerve timp de ani de zile, soluții semnificativ diferite pentru litigii identice, diferențe nejustificate între daunele puse în sarcina societăților de asigurare versus asigurați și în special o practică neunitară criticabilă.

Judecătorii aveau în vedere aspecte rezultate din practică precum intensitatea durerii fizice stabilită în urma unui raport al Institutului de Medicină Legală, gradul de incapacitate de muncă, traumele psihice stabilite în urma unei evaluări psihiatrice etc. Aceștia procedau astfel la o analiză subiectivă, raportat la gravitatea accidentului în cauză sau la nivelul de notorietate a accidentului și cuantificau daunele morale la ceea ce considerau ei just. Însă, justețea a rămas un pur deziderat al justițiabililor, dat fiind faptul că în litigii identice, soluțiile instanțelor au fost atât de diferite încât s-a ajuns la diferențe între despăgubirile stabilite și de 300 de ori mai mari respectiv mai mici una față de cealaltă.

Prin Ordinul președintelui Autorității de Supraveghere Financiară și al ministrului sănătății nr. 1/2.293/2022 privind stabilirea despăgubirii persoanei prejudiciate în caz de vătămare a integrității corporale sau a sănătății în urma producerii accidentelor de vehicule pe baza punctajului traumatologic stabilit de Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” București, publicat în Monitorul Oficial, Partea I la data de 7 septembrie 2022, s-a ajuns la eliminarea aprecierii subiective a judecătorilor cu privire la suferință și la reechilibrarea situației din practica instanțelor.

Concret, actul normativ aprobă punctajul traumatologic în baza căruia se stabilesc despăgubirile cuvenite persoanelor prejudiciate, atât pentru cererile de despăgubire care se soluționează în mod amiabil sau în fața instanțelor judecătorești, pentru toate cererile de despăgubire formulate ulterior datei de 7 septembrie 2022, dar și celor nesoluționate definitiv până la această dată.

Așadar, ”suferința”, respectiv daunele morale suferite în urma accidentelor de vehicule, este acum reglementată și cuantificată legislativ, toate tipurile de vătămări fiind strict delimitate și punctate prin Anexa la Ordin. În consecință, persoanele care doresc să formuleze astfel de cereri de despăgubire, vor parcurge noua procedură.

Calculul punctajului traumatologic se realizează contra cost la cererea persoanei prejudiciate, a asigurătorului RCA, a BAAR sau Fondului de Garantare a Asiguraților de către medici experți evaluatori.

Medicii experți evaluatori sunt reprezentați de medici specialiști sau primari de medicină legală sau medici specialiști sau primari de expertiză medicală a capacității de muncă sau de medicii care au absolvit cursul postuniversitar de „Evaluare prejudiciu corporal în cazul unor traumatisme asociate incidentelor de trafic rutier”.

Aceștia efectuează o examinare clinică printr-o expertiză de evaluare în cadrul căreia sunt verificate acuzele prezentate, documentele doveditoare și se identifică aspectele clinice și paraclinice, morfologice și funcționale care sunt în legătură directă de cauzalitate cu accidentul de vehicule.

Ulterior se poate proceda, cu consimțământul explicit al pacientului, la efectuarea unei examinări suplimentare cu scopul de a verifica și completa diagnosticul, în cazul în care documentele medicale sunt insuficiente și/sau incomplete în raport cu starea victimei.

În urma efectuării examinării, medicul expert evaluator eliberează un raport de evaluare de medicină de asigurări.

De asemenea, în cazul în care, ulterior examinării clinice actuale, apar noi elemente clinice sau funcționale ori de laborator, se poate efectua o nouă examinare.

Modul de cuantificare al severității leziunilor traumatice include trei parametri distincți, reprezentând trei posibile etape, respectiv leziunea traumatică inițială (LT), complicații posttraumatice (CP) și consecințe posttraumatice permanente (CPP).

Așadar, pentru fiecare vătămare se va acorda un punctaj, punctajul maxim posibil de obținut fiind de 200 de puncte, în cazul intervenirii stării vegetative persistente sau pentru cumul de leziuni.

Potrivit Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, valoarea unui punct traumatic este egală cu dublul salariului de bază minim brut pe țară de la data producerii accidentului.

Dat fiind faptul că salariul minim este în prezent 3.000 lei (de la 1 ianuarie 2023), un punct traumatic poate fi calculat in prezent la 6000 de lei. Acestea indică faptul că o despăgubire poate fi cuantificată la maximum 1.200.000 lei.

Daunalitatea asociată punctajului nu include nicio referire la costurile procedurilor medicale, chirurgicale și recuperatorii necesare pentru vindecarea sau reducerea deficitelor morfofiziologice evaluate, astfel că acestea pot fi dovedite și solicitate suplimentar.

Anexa la Ordin prevede grafice clare și foarte detaliate, care stabilesc punctajele pentru orie tip de vătămări, spre exemplu un grafic este destinat exclusiv cuantificării prejudiciilor estetice. Se prevede faptul că această cuantificare a prejudiciului estetic se va face separat pentru zona facială și restul corpului. Pentru zona facială, se utilizează o metodă derivată din metodele Greff și Hodin. Principiul de bază este următorul – se stabilesc o serie de sectoare tegumentare iar pentru fiecare sector se aplică o serie de coeficienți de corecție. Apoi se adună valorile rezultate pentru fiecare sector (valoarea maximă fiind 10), iar suma totală se împarte la 50. Valoarea astfel obținută se introduce în calculul punctajului total.

Procedura reglementată de acest nr. 1/2.293/2022 aduce claritate, concretitudine și rezolvare problemelor din practica anterioară, însă nu este ferită de interpretări diferite în funcție de aprecierea vătămărilor.

Societatea civilă de avocați Costaș, Negru și Asociații oferă, în cadrul practicilor sale de Asigurări, respectiv Drept medical și al sănătății, asistență juridică pentru parcurgerea întregii proceduri descrise mai sus, având deschise inclusiv colaborări cu medici experți evaluatori.

Acest articol a fost pregătit, pentru Blogul societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații, de av. Clara Dohotar din Baroul București.

Costaș, Negru & Asociații este o societate civilă de avocați cu birouri în Cluj-Napoca, București și Arad, care oferă asistență, reprezentare juridică și consultanță în mai multe arii de practică prin intermediul unei echipe compuse din 16 avocați și consultanți. Detaliile privind serviciile juridice și componența echipei pot fi găsite pe pagina web https://www.costas-negru.ro. Toate drepturile pentru materialele publicate pe pagina web a societății și prin intermediul rețelelor sociale aparțin Costaș, Negru & Asociații, reproducerea acestora fiind permisă doar în scop de informare și cu citarea corectă și completă a sursei.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.