Reîncadrarea într-un grad superior de muncă după emiterea deciziei de pensionare. Recalcularea drepturilor salariale

În practica societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații referitoare la litigiile purtate cu Casa Județeană de Pensii întâlnim adesea situații interesante raportate la optica celor din urmă privind reîncadrarea în muncă după emiterea deciziilor de pensionare.

De exemplu, printr-o decizie recent pronunțată de Curtea de Apel Cluj în materia litigiilor de muncă, echipa de avocați din cadrul societății Costaș, Negru și Asociații a reușit să obțină prin intermediul unei acțiuni formulate reîncadrarea într-o grupă de muncă superioră celei menționate în carnetul de muncă, chiar și după emiterea deciziei de pensionare.

După respectarea procedurii prelabile obligatorii am înaintat Tribunalului Cluj o cerere de chemare în judecată prin intermediul căreia am solicitat obligarea Casei Județene de Pensii Cluj la constatarea desfășurării pe o perioadă de mai bine de 10 ani la Î.P.L Cluj, ulterior devenită V.S.A, a activității încadrate în grupa II de muncă, în calitate de sudor și obligarea la recunoașterea grupei de muncă pentru perioada menționată.

Pentru a justifica calitatea procesuală activă ne-am întemeiat pe prevederile art. 100 din Legea 263/2010 care face referire la persoanele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupele I și a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfășurat activităti în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite sau condiții speciale și care potrivit legii, beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, după cum urmează: cu 25% pentru perioadele în care au desfăsurat activităti în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în conditii deosebite, potrivit legii: cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiții speciale, potrivit legii.

Este de asemenea justificată și legitimarea procesuală pasivă a caselor teritoriale/județene de pensii, deoarece acestea sunt singurele entități abilitate de lege să emită decizii de pensie, în baza tuturor documentelor doveditoare a stagiilor de cotizare, hotărârea judecătorească prin care are loc reîncadrarea într-o grupă de muncă fiind un astfel de document. Totodată, casele teritoriale/județene de pensii reprezintă singura entitate chemată să valorifice aspecte ce țin de vechimea de muncă și încadrarea în grupele de muncă I și II în procesul de stabilire a drepturilor de pensie, chiar dacă nu au rolul unui debitor în raportul juridic dintre reclamant și aceasta.

Unul dintre temeiurile de drept invocate a fost Ordinul nr. 50/1990 privind precizarea locurilor de muncă, activităților și categoriilor profesionale cu condiții deosebite,  în care se încadrează grupele I și II de muncă în vederea pensionarii. Ordinul menționat vizează încadrarea în grupele I și II de muncă atât pentru perioada anterioară datei 18.03.1969, cât și perioada de muncă întreprinsă după această dată.

Prin Decizia Curții Constituționale nr. 223 din 11 iulie 2002, s-a extins aplicabilitatea textului de lege menționat și la situația în care nu au existat documente primare, indiferent de motiv, dacă nu au fost întocmite sau au fost distruse, reținutându-se deja de instanțele de judecată că, pentru categoriile care nu pot obține documente doveditoare oficiale, s-ar încălca altfel art. 16 alin. (1) din Constituția României.

Astfel, am considerat că pentru situaţia în care nu mai există documente primare, se impune împrocesuarea Casei Judeţene de Pensii, ca fiind instituţia care justifică interes în a formula opoziţii la solicitările foştilor angajaţi de a li se recunoaşte grupa de muncă, prin aceea că, potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 263/2010, asigură administrarea sistemului public de pensii, funcţionând în subordinea CNPP.

În acest sens, am arătat că am făcut demersurile nesesare și nu am reușit să obțină documente primare de la deținătorul de arhivă, sub aspectul încadrării în grupa de muncă a activității clientului reprezentat în perioada din acțiune, astfel încât calitatea procesuală pasivă revine, în mod firesc, Casei Județene de Pensii Cluj.

Aceasta este sigura autoritate cu interes în cauză, fiind evident că deținătorul de arhivă nu are cum să elibereze o adeverință care să ateste o încadrare în grupa de muncă ce nu reiese din înscrisurile pe care le deține și nu are nici un interes în a sta în judecată pentru a se dovedi în contra sa faptul că reclamantul ar fi prestat activitatea în condițiile grupei de muncă.

Această optică ne-a fost validată de către Tribunalul Cluj prin sentința civilă nr. 1615 din 8.06.2022, prin intermediul căreia s-a reţinut că reclamantul şi-a desfăşurat, în perioada indicată, activitatea în condiţii care justifică încadrarea sa în grupa a II-a de muncă în procent de 100% şi totodată că s-a făcut dovada faputui că a desfăşurat activitatea în condiţii grele, atât sub aspectul locului de muncă cât şi al timpului efectiv de muncă, însă a fost privat de beneficiul încadrării corespunzătoare, motiv pentru care acţiunea apare ca întemeiată.

Acest raționament a fost împărtășit apoi și de către instanța superioară prin decizia civilă nr. 2365 din 22.12.2022 pronunțată de Curtea de Apel Cluj, ca urmare a apelului fără succes efectuat de către Casa Județeană de Pensii Cluj.

Acest articol a fost pregătit, pentru blogul societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații, de av. Diana Badiu din Baroul Cluj.

Costaș, Negru & Asociații este o societate civilă de avocați cu birouri în Cluj-Napoca, București și Arad, care oferă asistență, reprezentare juridică și consultanță în mai multe arii de practică prin intermediul unei echipe compuse din 16 avocați și consultanți. Detaliile privind serviciile juridice și componența echipei pot fi găsite pe pagina web https://www.costas-negru.ro. Toate drepturile pentru materialele publicate pe pagina web a societății și prin intermediul rețelelor sociale aparțin Costaș, Negru & Asociații, reproducerea acestora fiind permisă doar în scop de informare și cu citarea corectă și completă a sursei.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.