Cell-Site Location Information. Obligativitatea mandatului

Dreptul evoluează, iar provocările tehnologice sunt, în egală măsură, provocări pentru drept. New Jersey Supreme Court s-a pronunţat recent asupra unei provocări interesante: este nevoie de un mandat înainte ca autorităţile să solicite unui furnizor de servicii wireless datele de identificare în timp real a locaţiei unui telefon mobil (Cell-Site Location Information) ?

În fapt, orice telefon emite unde radio spre o reţea de cell sites sau staţii radio deţinute de furnizorii de servicii de telefonie mobilă. Fiecare telefon se conectează o dată la fiecare 7 secunde cu punctele din reţea aflate în apropiere, construind practic un jurnal al locaţiilor în care se află telefonul mobil. Furnizorii de servicii pot folosi aceste informaţii pentru a determina cu acurateţe locaţia utilizatorului unui telefon mobil, chiar la un anumit etaj sau într-o anumită cameră dintr-o clădire.

În afacerea State vs. Earls, domnul Thomas Earls a invocat încălcarea textului din Constituţia Statului New Jersey corespondent amendamentului IV din Constituţia Statelor Unite, redactat astfel: „Amendment IV. The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.” Disputa a apărut în contextul în care, în cadrul unei proceduri penale, poliţia a solicitat şi obţinut, fără o autorizare judiciară pentru telefonul domnului Earls, de la compania T-Mobile, datele necesare pentru localizarea domnului Earls într-o cameră de motel şi arestarea acestuia.

New Jersey Supreme Court, spre deosebire de instanţele inferioare, a apreciat că autorităţile au nevoie de o autorizare judiciară pentru interceptarea telefonului înainte de a solicita furnizorului de servicii wireless informaţiile necesare pentru localizarea utilizatorului telefonului mobil. Două dintre observaţiile instanţei sunt cu siguranţă interesante:

Persoanele au aşteptări legitime de respectare a vieţii lor private în ceea ce priveşte cell-site location information, întrucât acestea nu estimează că autorităţile le vor converti telefoanele în instrumente precise şi posibil continue de localizare.

Aceste aşteptări trebuie recunoscute de societate ca rezonabile întrucât cell-site location information pot oferi o fotografie intimă a vieţii zilnice a unei persoane, dezvăluind nu doar locurile în care oamenii merg, ci şi persoanele sau grupurile cu care aceştia se întâlnesc şi când anume fac acest lucru.

O discuţie mai amplă, din perspectiva nuanţelor jurisprudenţei şi doctrinei americane în materie, este oferită de Harvard Law Review, în articolul dedicat afacerii State vs Earls.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.