Clauze abuzive. Consumatori vs. OTP Bank

Litigiile referitoare la clauze abuzive sunt în continuare printre cele mai interesante. Este și cazul unui recent dosar soluționat cu succes de societatea civilă de avocați Costaș, Negru & Asociații, în apărarea unui consumator și împotriva OTP Bank România SA.

Astfel, la data de 19.09.2016, Tribunalul Specializat Cluj (instanță de apel) s-a pronunțat într-un dosar având ca obiect constatarea nulității unor clauze abuzive din cuprinsul celor două contracte de credit încheiate de către consumator cu OTP Bank România SA.

Cu această ocazie, instanța a respins ca nefondat apelul declarat de către apelanta OTP Bank România SA în contradictoriu cu consumatorul împotriva sentinţei civile nr. 9229/8.10.2015 a Judecătoriei Cluj-Napoca.

Totodată, instanța a admis apelul declarat de consumator împotriva aceleiași sentințe, pe care o schimbă în parte după cum urmează:

Obligă pârâta la precizarea clauzei privind dobânda în contractul de credit C2204/100/10526 din 12.06.2008, în sensul definirii elementelor componente şi a cuantumului acesteia, după cum urmează: 4,1 p. p + LIBOR CHF 3M. Modalitatea de modificare a dobânzii se va realiza exclusiv în funcţie de indicele de referinţă LIBOR CHF 3M, cu menţiunea că marja băncii este fixă, neputând fi modificată decât prin acordul scris al părţilor, modificarea dobânzii urmând a se produce, atât în sens crescător, cât şi în sens descrescător, în funcţie de variaţiile indicelui LIBOR.

Obligă pârâta la precizarea clauzei privind dobânda în contractul de credit C2202/1000/7724 din 19.06.2008, în sensul definirii elementelor componente şi a cuantumului acesteia, după cum urmează: 3,64 p. p + LIBOR CHF 3M. Modalitatea de modificare a dobânzii se va realiza exclusiv în funcţie de indicele de referinţă LIBOR CHF 3M, cu menţiunea că marja băncii este fixă, neputând fi modificată decât prin acordul scris al părţilor, modificarea dobânzii urmând a se produce, atât în sens crescător, cât şi în sens descrescător, în funcţie de variaţiile indicelui LIBOR.

Obligă pârâta să restituie reclamantului toate sumele achitate cu titlu de dobândă în cele două contracte peste formulele de calcul anterior stabilite, cu dobânda legală penalizatoare calculată de la data achitării fiecărei sume şi până la restituirea sumelor de către pârâtă, în conformitate cu dispoziţiile art. 1 alin. 3 coroborat cu art. 3 alin. 2 din OG nr. 13/2011.

Constată caracterul abuziv şi nulitatea absolută a clauzei 6.3 din contractul de credit C2204/1000/10526 din 12.06.2008 şi a clauzei 7.3 din contractul de credit C2202/1000/7724 din 19.06.2008. Conform acestor prevederi contractuale, „Pentru orice alte servicii prestate de către Bancă, clientul datorează Băncii, corespunzător Condițiilor Generale de Afaceri ale acesteia, speze, taxe și comisioane calculate conform Tarifului de taxe și comisioane ale Băncii”.

Decizia Tribunalului Specializat vine să reformeze sentința Judecătoriei Cluj-Napoca, care într-o primă etapă a constatat caracterul abuziv al clauzei referitoare la variabilitatea ratei dobânzii în conformitate cu politica Băncii și a dispus anularea acesteia, însă nu a considerat de cuviință să mențină caracterul variabil al dobânzii în funcție de indicele LIBOR CHF. Prin urmare, instanța de fond a dispus stabilirea unei dobânzi fixe, raportate la rata dobânzii curente de 6,99%, conform convenției părților materializate în contractului de credit nr. C2204/1000/10526 din 12.06.2008, respectiv de 6,49% conform art. 6.2 din contractul de credit nr. C2202/1000/7724 din 19.06.2008. În acest sens, judecătorul fondului a reținut faptul că, „în cazul în care clauzele abuzive privesc nivelul dobânzii, acestea nu pot fi pur și simplu eliminate din contracte, întrucât nu este de conceput ca un contract de credit încheiat pe termen lung să continue fără dobândă (practic, consumatorul ar beneficia de credit fără să suporte nici un cost)”.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.