Suspendarea deciziei de anulare a codului TVA

Într-un nou tip de litigiu fiscal, Tribunalul Cluj a dispus la 20.07.2016 suspendarea deciziei de anulare a codului TVA (decizia de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA).

În fapt, la data de 30.03.2016, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj a emis o decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, pentru societatea A. Motivarea acestei decizii a fost aceea că înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) Cod fiscal, cu data comunicării deciziei, întrucât persoana impozabilă nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitatea economică care implică operațiuni în sfera TVA, potrivit art. 316 alin. (9) Cod fiscal.

Societatea A. a contestat decizia imediat ce a intrat în posesia acesteia și a solicitat, simultan, suspendarea deciziei conform art. 14 din Legea nr. 554/2004.

Prin sentința civilă nr. 2313 din 20 iulie 2016, Tribunalul Cluj – Secția Mixtă de Contencios Administrativ și Fiscal, de Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale a admis cererea de suspendare și a dispus suspendarea deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj până la soluționarea pe fond a acțiunii în anulare având ca obiect această decizie. Efectul unei asemenea hotărâri este acela că fiscul este obligat să reactiveze codul de TVA al societății A. și să restituie certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

În acest context, merită reținute câteva dintre argumentele care au justificat suspendarea deciziei de anulare a codului TVA, în opinia Tribunalului Cluj:

– S-a reținut că asupra prezumției de nelegalitate a deciziei de anulare planează o îndoială puternică, întrucât societatea nu a fost nici citată și nici invitată să ofere explicații, ceea ce contrazice expresia persoana impozabilă nu justifică din cuprinsul deciziei. Judecătorul cauzei a observat, în context, faptul că singurul motiv pentru care s-a dispus anularea înregistrării în scopuri de TVA este faptul că societatea nu s-ar fi prezentat la chemarea organului fiscal. Însă, după studierea confirmării de primire din dosarul administrativ, instanța a constatat că pe această confirmare nu există nicio informație despre persoana care ar fi primit corespondența la data de 8.03.2016 și calitatea acesteia, ci doar o semnătură ilizibilă. Prin urmare, nu s-a îndeplinit în mod legal procedura de citare (convocare), iar dreptul la apărare al societății A. nu a fost respectat.

– În al doilea rând, instanța a reținut că decizia de anulare este nemotivată, simpla trimitere la prevederile Ordinului nr. 3331/2013 nereprezentând o îndeplinire efectivă a obligației imperative a organului fiscal de a motiva decizia emisă.

– Tribunalul Cluj reține aplicabilitatea în cauză a prevederilor art. 11 alin. (11) din Noul Cod Fiscal, care în materie de TVA obligă organul fiscal să țină cont de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. A fost nominalizată expres în acest sens hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 14 martie 2013 în afacerea C-527/11, Ablessio SIA.

– În concluzie, instanța a apreciat că în mod cert emiterea deciziei de anulare de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj, fără o analiză completă a elementelor concrete și edificatoare pentru intenția și capacitatea societății A. de a desfășura activitate economică și în condițiile în care planează incertitudini inclusiv asupra comunicării corespondenței cu societatea A., reprezintă un motiv suficient pentru a pune la îndoială legalitatea exercitării dreptului de apreciere de către organul fiscal.

– Cu privire la paguba iminentă, Tribunalul Cluj a reținut că această condiție este justificată atât prin imposibilitatea societății A. de a deduce TVA-ul aferent achizițiilor, cât și prin riscul de pierdere a clientelei prezente și viitoare. Mai precis, în urma anulării codului de TVA, reclamanta se va afla în situația de a nu mai putea deduce TVA-ul pentru serviciile și bunurile achiziționate, deși societatea achită TVA-ul respectiv. Totodată, paguba suferită de reclamantă se reflectă și în relația de colaborare cu terții plătitori de TVA, care este compromisă prin faptul că aceștia nu vor mai avea niciun interes de a plăti pentru serviciile oferite de reclamantă, din moment ce acestea au devenit mai scumpe. Executarea actului administrativ fiscal conduce astfel la pierderea avantajului concurențial al reclamantei, existând riscul denunțării contractelor de către partenerii comerciali pentru care costurile serviciilor achiziționate de la reclamantă cresc cu 20% ca efect al anulării codului de TVA și al imposibilității acestora de a-și deduce la rândul lor TVA-ul.

– S-a mai reținut, pentru a se conchide că există o pagubă iminentă, și faptul că demararea procedurilor privind anularea vectorului fiscal, marcate de publicitatea inerentă unor astfel de acte, afectează imaginea societății în relația cu partenerii actuali sau viitori, poziția pe piață fiind în mod cert afectată. Astfel, este de notorietate faptul că imaginea și credibilitatea unei societăți care figurează în registrul privind operatorii cu cod TVA anulat este grav afectată în condițiile în care beneficiarii sondează acest registru, iar sancțiunea anulării codului TVA din acest registru reprezintă un criteriu pentru selectarea furnizorului și/sau continuarea relației contractuale.

Societatea A. a fost reprezentată pentru susținerea cererii de suspendare de societatea civilă de avocați Costaș, Negru & Asociații.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.