Pachet salarial motivant. Beneficii fiscale disponibile

Anul 2023 a venit cu noi provocări fiscale în rândul contribuabililor, însă și cu avantaje fiscale în rândul angajatorilor care acum pot acorda anumite beneficii fiscale angajaților lor.

Dorim să atragem atenția asupra beneficiilor de care se pot bucura acum angajații, în acest sens putând a se adăuga o piatră de temelie în construirea unei relații avantajoase între angajator – angajat. Aceste avantaje fiscale se vor putea acorda cumulativ cu salariul de bază, constituind astfel o bază remuneratorie mai ridicată.

Vom rezuma în cele ce urmează principalele tipuri de beneficii și felul în care este reglementat regimul juridic al acestora de către legislația fiscală în vigoare.

Începând cu veniturile obținute de contribuabili de la 1 ianuarie 2023, se pot acorda de către angajator următoarele beneficii fiscale în ceea ce privește veniturile din salarii și asimilate salariilor prin introducerea unui plafon total care nu trebuie să depășească 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în condițiile stabilite de lege, pentru următoarele venituri cumulate lunar.

Prestații suplimentare obținute în baza clauzelor de mobilitate – diurnă, indemnizație de mobilitate

Vom începe enumerarea avantajelor fiscale prin amintirea prestațiilor suplimentare obținute de salariați în baza clauzelor de mobilitate, altele decât cele obținute pentru lucrătorii mobili prevăzuți de HG nr. 38/2008 – activități mobile de transport, diurna și indemnizația de mobilitate neputând să depășească 2,5 ori nivelul legal stabilit prin Hotărârea de Guvern.

Tichete de masă

În al doilea rând, pe lista avantajelor fiscale regăsim contravaloare hrănii în limita valorii maxime, a unui tichet de masă/persoană/zi. Aceste tichete se vor putea acorda de angajator la discreția sa, în sensul că se va putea acorda o valoare de 30 lei pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 1 iulie 2023, iar de la 1 iulie 2023 angajatorii vor putea acorda tichete de masă în valoare maximă de 40 lei.

Decontarea serviciilor turistice

În continuare, învederăm faptul că angajatorii vor putea acorda contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câștigat salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate.

Ce înseamnă acest plafon? Angajații vor putea acorda vacanțe în baza fie a contractului de muncă, fie a unui regulament intern prin care valoarea vacanței nu trebuie să depășească într-un an fiscal, pentru fiecare angajat în parte, nivelul salariului minim brut. Arătăm faptul că în anul 2022 acesta a fost de 6.095 lei, iar în anul 2023 este de 6.789 de lei, ceea ce înseamnă că în limita acestei sume, angajatorul poate deconta serviciile antemenționate în suma de 6.789 lei, fără ca acestea să fie impozabile.

Tichete cadou

Pe de altă parte, începând cu anul 2022, a fost clarificat și regimul tichetelor cadou pe care le pot acorda angajații exclusiv propriilor angajați, iar nu și terților (astfel cum regăseam în trecut pentru anumite servicii de marketing sau promovare acordate de terți).

Prin urmare, odată cu anul 2022, a fost clarificat faptul că se vor putea acorda tichete de cadou în valoare de maxim 300 lei per ocazie, dintre care regăsim:

– cadouri oferite angajaților, precum și cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase;

– cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;

– cadouri oferite angajaților în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.

Trebuie să atragem atenția asupra faptului că orice sumă care depășește 300 lei/persoană/ocazie se supune impozitului pe venit si contribuțiilor sociale obligatorii.

Contribuția la pensia facultativă

Contribuția la pensia facultativă este beneficiul fiscal care poate fi acordat în funcție de opțiunea angajatului de a avea o schemă de pensie facultativă, în limita a 400 euro/anual/persoană. Acest plafon nu este supus niciunui impozit, respectiv contribuție socială.

Abonamente medicale

Tot astfel este cazul primelor de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale pe care angajații decid să le obțină sub formă de abonament, limita fiind de asemenea de 400 euro/an/persoană.

Indemnizația pentru telemuncă

În ceea ce privește angajații care sunt angajați în regim de telemuncă, aceștia vor putea beneficia de o indemnizație de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoare activitate în regim de telemuncă, aceste sume fiind compensarea cheltuielilor cu întreținerea locului unde se desfășoară activitatea.

Abonamente pentru utilizarea facilităților sportive

Inovatoare este facilitatea fiscală prin care se va putea acorda de angajatori contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive în vederea practicării sportului și educației fizice, cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic, în măsura în care furnizorii au activități încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313. Limita acestor facilități fiind de 400 euro/anual/persoană. Arătăm că există o particularitate în acest caz față de restul beneficiilor fiscale, în sensul că acestea se vor aplica începând cu veniturile aferente lunii februarie 2023.

În continuare, arătăm faptul că angajatorii vor putea acorda și alte facilități, însă acestea vor fi asimilate salariului, consecința fiind aceea de a se supune impozitului pe venit și contribuțiilor sociale obligatorii.

Participarea salariaților la profit

În măsura în care salariații participă la profit, conform art. 76 alin. (1) lit. e) Cod fiscal, se vor considera a fi venituri de natură salarială, care se vor supune impozitului pe venit și respectiv contribuțiilor sociale obligatorii.

Telefon de serviciu și cafea

În ceea ce privește telefonul de serviciu și cafeaua acordată angajaților, de principiu, acestea vor fi considerate venituri salariale, dacă sunt utilizate în scop personal, având natura juridică a unui avantaj în natură.

Teambuilding

Angajații pot să desfășoare activități de teambuilding în scopul formării profesionale sau pot apela la cursuri de pregătire profesională care nu vor fi impozabile. Prin excepție, în măsura în care teambuilding-ul va fi unul cu regim mixt, respectiv și acela de recreere, atunci se vor aplica în mod distinct tratamentele fiscale în sensul că partea care va fi considerată scop reactiv se va impozita, fiind considerat un avantaj în natură.

Uniforma sau echipamentul de lucru

În măsura în care angajatorul decide să acorde echipamente tehnice sau de lucru, arătăm că toate acestea sunt menite să asigure protecția și sănătatea angajaților, respectiv acestea reprezintă uniforme obligatorii potrivit legii și a drepturilor de echipament, prin urmare, devin venituri neimpozabile, care nu vor fi supuse nici măcar contribuțiilor sociale.

Ajutorul de înmormântare și ajutorul de naștere

Dacă prin Regulamentul intern sau contractul de muncă angajatorul decide să acorde anumit ajutor de înmormântare propriilor angajați, dorim să punctăm faptul că acestea vor constitui avantaje fără natură salarială, care nu vor fi supuse niciunei taxări și totodată nu există un prag limită/persoană. Același tratament fiscal vor avea și ajutoarele pentru naștere.

Spor de noapte

Totodată, este cunoscut faptul că angajatorii în măsura în care doresc ca angajații să presteze muncă de noapte (22:00-6:00) trebuie să compenseze acest program de muncă cu un spor de noapte, care va fi considerat un avantaj de natură salarială, fiind supus tuturor contribuțiilor obligatorii. Același tratament fiscal îl vor urma și sporurile de weekend, acordate angajaților care sunt nevoiți să se prezinte la muncă și în weekend.

Cheltuieli de relocare

Dacă ne aflăm în situația specială a salariatului care în interes de muncă trebuie să relocheze atât familia, cât și bunurile din gospodărie, acesta va beneficia de cheltuieli de relocare, care presupune acoperirea tuturor cheltuielilor de mutare în interesul serviciului, nefiind supuse impozitului pe venit și nici contribuțiilor sociale.

Împrumuturi nerambursabile de la firmă

Angajații vor putea beneficia și de împrumuturi nerambursabile din partea angajatorilor, în sensul art. 76 alin. (3) lit. c) Cod fiscal, care vor fi deopotrivă asimilate veniturilor din salarii, fiind impozabile, respectiv se vor datora și contribuții sociale.

Tichete de creșă

Tichetele de creșă sunt următoarele avantajele de natură fiscală prin care angajatorii compensează salariații care nu beneficiază de concediul și indemnizația acordate pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de 3 ani în cazul copiilor cu handicap, acestea fiind utilizate exclusiv pentru a acoperi costurile cu taxele aferente creșei unde va fi înscris copilul.

Deosebit de relevant în discuție este faptul că cuantumul acestei indemnizații începând cu luna aprilie 2023 este de 600 lei/lună și acesta este supus impozitului pe venit, însă nu este supus contribuției sociale de sănătate și nici contribuției sociale obligatorii.

În concluzie, apreciem că evoluția legislativă în ceea ce privește facilitățile fiscale pe care angajatorul poate să le acorde angajaților este evidentă și vine să sprijine lupta împotriva deficitului de forță de muncă întrucât acestea au constituit și constituie în continuare câteva din provocările majore contemporane cu care se confruntă piața muncii.

Acest articol a fost pregătit, pentru blogul societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații, de av. Larisa Mărginean din Baroul Arad și av. Adela Suciu din Baroul Cluj.

Costaș, Negru & Asociații este o societate civilă de avocați cu birouri în Cluj-Napoca, București și Arad, care oferă asistență, reprezentare juridică și consultanță în mai multe arii de practică prin intermediul unei echipe compuse din 17 avocați și consultanți. Detaliile privind serviciile juridice și componența echipei pot fi găsite pe pagina web https://www.costas-negru.ro. Toate drepturile pentru materialele publicate pe pagina web a societății și prin intermediul rețelelor sociale aparțin Costaș, Negru & Asociații, reproducerea acestora fiind permisă doar în scop de informare și cu citarea corectă și completă a sursei.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.