Zboruri anulate sau întârziate. O loterie estivală cu consecințe juridice

Sezonul estival vine, ca în fiecare an, cu o aglomerare a aeroporturilor, întrucât companiile aeriene încearcă să pună la dispoziția turiștilor cât mai multe rute și posibilități de deplasare pe perioada de vară, astfel încât să satisfacă nevoile tuturor. Totuși, din diverse motive, care pot să țină de infrastructură, resurse umane, restricții impuse de organizații militare sau pur și simplu de o organizare deficitară, unele zboruri suferă modificări sau anulări, după caz.

În aceste situații, cei care au achiziționat un bilet de avion se află puși în fața unei probleme pe care de cele mai multe ori nu știu cum să o gestioneze. Desigur, în situațiile în care întârzierile zborurilor sau modificările acestora sunt nesemnificative, mulți nu consideră că este o veritabilă problemă, bucurându-se că ajung până la urmă la destinație. Totuși, cei care nu reușesc să se mai bucure de biletul achiziționat, din cauza modificărilor survenite, riscă să piardă și beneficiul altor servicii achiziționate, fiind astfel puși într-o situație neplăcută în care probabil întregul sejur planificat și plătit se transformă dintr-un eveniment mult așteptat într-un motiv de stres.

Pentru a preîntâmpina astfel de neplăceri, sau mai bine zis pentru a asigura repararea unor prejudicii cauzate de asemenea neplăceri, Regulamentul (CE) nr. 261/2004 instituie un mecanism obligatoriu care asigură un nivel înalt de protecție în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor.

Sunt cunoscute trei situații în care pasagerii riscă să nu mai beneficieze de serviciile achiziționate de la companiile aeriene, acestea fiind prevăzute de Regulament, în vederea acordării unor drepturi în asemenea situații. Astfel, este vorba de refuzul la îmbarcare, de anularea zborului și de întârzierea zborului.

În cazul în care un operator de transport aerian anticipează un posibil refuz la îmbarcare, atunci mai întâi trebuie să facă un apel la voluntarii dispuși să renunțe la rezervările lor în schimbul unor indemnizații acordate în condițiile care urmează a fi convenite între pasagerul respectiv și operatorul de transport aerian. Voluntarii sunt asistați în conformitate cu Regulamentul, asistența fiind oferită pe lângă indemnizațiile datorate de compania aeriană.

În cazul în care numărul voluntarilor este insuficient pentru a permite îmbarcarea celorlalți pasageri cu rezervări, operatorul de transport aerian poate să refuze îmbarcarea pasagerilor împotriva voinței acestora. În această ultimă situație, operatorul de transport aerian acordă imediat despăgubiri pasagerilor cărora li s-a refuzat îmbarcarea.

Compensațiile prevăzute în această situație sunt de 250 euro, pentru zborurile de 1.500 km sau mai puțin, de 400 euro, pentru toate zborurile intracomunitare de peste 1.500 km și pentru toate zborurile cuprinse între 1.500 și 3.500 km și pot ajunge până la 600 euro în anumite condiții.

De asemenea, pe lângă aceste compensații, pasagerilor li se recunoaște un drept de a alege între un zbor de retur la punctul de plecare inițial, cât mai repede posibil sau rambursarea, în termen de șapte zile, a întregului cost al biletului și, de asemenea, rambursarea prețului biletelor aferente călătoriilor neefectuate, atunci când zborul devine inutil în raport cu planul inițial de călătorie. Mai mult, Regulamentul prevede un drept privind redirecționarea în condiții de transport comparabile, spre destinația finală, cât mai repede posibil sau redirecționarea spre destinația finală, la o dată ulterioară, la alegerea pasagerului, sub rezerva existenței unor locuri disponibile.

În cauza C-829/19, WZ împotriva Austrian Airlines AG, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a pronunțat o hotărâre la data de 22.04.2021, prin intermediul căreia a subliniat faptul că un zbor deviat care aterizează pe un aeroport diferit de cel prevăzut inițial, dar care deservește același oraș, aceeași aglomerație urbană sau aceeași regiune, nu poate să confere pasagerului un drept la compensație pentru anularea zborului.

Cu toate acestea, pasagerul unui zbor deviat spre un aeroport alternativ care deservește același oraș, aceeași aglomerație urbană sau aceeași regiune ca aeroportul prevăzut inițial dispune în principiu de un drept la compensație în temeiul acestui regulament atunci când ajunge la destinația sa finală cu trei ore sau mai mult după ora de sosire prevăzută inițial de operatorul efectiv de transport aerian.

Articolele 5 și 7, precum și articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul nr. 261/2004 trebuie interpretate în sensul că, pentru a determina amploarea întârzierii la sosire suferite de un pasager al unui  zbor deviat care a aterizat pe un aeroport diferit de cel prevăzut inițial, dar care deservește același oraș, aceeași aglomerație urbană sau aceeași regiune, este necesar să se ia drept referință ora la care pasagerul ajunge efectiv, în urma transferului său, la aeroportul prevăzut inițial sau, dacă este cazul, la o altă destinație apropiată convenită cu operatorul efectiv de transport aerian.

În cazul anulării unui zbor, pasagerilor li se oferă dreptul de a alege între rambursarea prețului biletelor și un zbor de retur, în condiții identice celor prezentate anterior. De asemenea, acestora trebuie să li se ofere mese și băuturi răcoritoare, direct proporționale cu timpul de așteptare, precum și dreptul la două apeluri telefonice gratuite și de a trimite gratuit mesaje prin telex, fax sau e-mail. În situația unei redirecționări, atunci când ora de plecare anticipată a unui nou zbor este de cel puțin o zi după plecarea programată pentru zborul anulat, Regulamentul prevede faptul că pasagerilor li se oferă gratuit cazare hotelieră, precum și transportul dintre aeroport și locul cazării.

De asemenea, în cazul anulării unui zbor, pasagerii sunt îndreptățiți la compensația cuprinsă între 250 și 600 euro, cu excepția situației în care aceștia sunt informați de anulare cu cel puțin două săptămâni înainte de ora de plecare prevăzută. De asemenea, compensația nu le este recunoscută pasagerilor atunci când aceștia sunt informați despre această anulare într-un termen cuprins între două săptămâni și șapte zile înainte de ora de plecare prevăzută și li se oferă o redirecționare care să le permită să plece cu cel mult două ore înainte de ora de plecare prevăzută și să ajungă la destinația finală în mai puțin de patru ore după ora de sosire prevăzută.

Regulamentul mai prevede o situație în care pasagerilor nu le este recunoscut dreptul la compensație, anume atunci când sunt informați despre această anulare cu mai puțin de șapte zile înainte de ora de plecare prevăzută și li se oferă o redirecționare care să le permită să plece cel târziu cu o oră înainte de ora de plecare prevăzută și să ajungă la destinația finală în mai puțin de două ore după ora de sosire prevăzută. În orice caz, operatorul de transport aerian nu este obligat să plătească compensațiile amintite în cazul în care poate face dovada că anularea este cauzată de împrejurări excepționale care nu au putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor posibile.

În această privință, reiese din jurisprudența relativ recentă a Curții (Hotărârea din 23 martie 2021, Airhelp, C‑28/20, punctul 39) referitoare la noțiunea de „împrejurări excepționale” în sensul articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul nr. 261/2004 că evenimentele a căror origine este „internă” trebuie diferențiate de cele a căror origine este „externă” operatorului efectiv de transport aerian.

Intră astfel în sfera acestei noțiuni, în contextul apariției unor asemenea evenimente „externe”, cele care rezultă din activitatea operatorului de transport aerian și din împrejurări exterioare, mai mult sau mai puțin frecvente în practică, dar asupra cărora operatorul de transport aerian nu are control deoarece își au originea într‑un eveniment natural sau în fapta unui terț, cum ar fi un alt operator de transport aerian sau o entitate publică ori privată care intervine în activitatea aeriană sau aeroportuară.

Așadar, atunci când sistemul de alimentare cu combustibil al unui aeroport este gestionat de acesta din urmă sau de un terț, deficiența generalizată privind alimentarea cu combustibil trebuie considerată un eveniment a cărui origine este externă operatorului de transport aerian și care, prin urmare, iese de sub controlul său efectiv, conform hotărârii Curții din 7.07.2022 în cauza C-308/21, SATA International – Azores Airlines SA.

Însă, în alte două cauze recente, C-156/22, TAP Portugal împotriva Flightright GmbH și C-157/22, TAP Portugal împotriva Myflyright GmbH, Curtea de Justiției a Uniunii Europene a pronunțat o hotărâre la data de 11.05.2023, prin intermediul căreia a apreciat că articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 trebuie interpretat în sensul că absența inopinată, din cauza bolii sau a decesului, a unui membru al echipajului indispensabil pentru efectuarea unui zbor, intervenită cu puțin timp înainte de plecarea prevăzută a acestui zbor, nu intră în sfera noțiunii de „împrejurări excepționale”, în sensul dispoziției respective.

Astfel, absența propriu‑zisă, din cauza bolii sau a decesului, a unuia sau mai multor membri ai echipajului, fie ea și inopinată, iar nu cauza medicală precisă a acestei absențe, este cea care constituie un eveniment inerent exercitării normale a activității operatorului de transport respectiv, așa încât acesta din urmă trebuie să se aștepte la apariția unor asemenea situații neprevăzute în cadrul planificării echipajelor sale și a programului de lucru al personalului său.

În ceea ce privește ultima situație, anume întârzierea zborului, există mai multe ipoteze în care pasagerii beneficiază de niște drepturi în baza Regulamentului. Astfel, atunci când un operator de transport aerian anticipează o posibilă întârziere de două ore, în cazul zborurilor de peste 1.500 km sau mai puțin, de trei ore sau mai mult, în cazul zborurilor intracomunitare de peste 1.500 km și al oricăror alte zboruri cuprinse între 1.500 și 3.500 km, sau de patru ore sau mai mult, în cazul zborurilor care nu se încadrează în ipotezele enumerate, operatorul de transport aerian are diverse obligații față de pasageri.

Așadar, pasagerilor trebuie să li se ofere gratuit mese și băuturi răcoritoare, direct proporționale cu timpul de așteptare, precum și posibilitatea de a efectua gratuit două apeluri telefonice și de a trimite mesaje. În cazul în care ora de plecare anticipată este la cel puțin o zi după ora de plecare anunțată inițial, pasagerii beneficiază gratuit de cazare hotelieră și de transport între aeroport și locul cazării. De asemenea, atunci când întârzierea este de cel puțin cinci ore, pasagerii au dreptul de a alege între un zbor de retur la punctul de plecare inițial, cât mai repede posibil sau rambursarea, în termen de șapte zile, a întregului cost al biletului și, de asemenea, rambursarea prețului biletelor aferente călătoriilor neefectuate, atunci când zborul devine inutil în raport cu planul inițial de călătorie.

Un aspect important de reținut este faptul că drepturile pasagerilor nu sunt limitate exclusiv la prevederile specifice ale Regulamentului, ci pot fi interpretate și extinse de către instanțele naționale în funcție de circumstanțe. Așadar, în anumite cazuri, instanțele naționale au decis că pasagerii pot solicita despăgubiri suplimentare în cazul anulării zborurilor pentru cheltuielile suplimentare suportate de aceștia.

Prin urmare, în cauza C-354/18, SC Blue AirAirline Management Solutions SRL, Curtea a reținut că articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 trebuie interpretat în sensul că suma prevăzută de această dispoziție nu urmărește să compenseze un prejudiciu precum un salariu nerealizat, în al doilea rând, acest prejudiciu poate face obiectul compensației suplimentare prevăzute la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul nr. 261/2004 și, în al treilea rând, instanței de trimitere îi revine sarcina să determine și să aprecieze diferitele elemente constitutive ale prejudiciului menționat, precum și amploarea compensării acestuia, luând în considerare temeiul juridic pertinent.

Astfel, s-a conchis că Regulamentul nr. 261/2004, în special articolul 12 alineatul (1) a doua teză din acesta, trebuie interpretat în sensul că permite instanței naționale competente să scadă compensația acordată în temeiul acestui regulament din compensația suplimentară, însă nu o obligă să facă acest lucru, regulamentul menționat neimpunând instanței naționale competente condiții în baza cărora aceasta ar putea proceda la această scădere.

Aceste cheltuieli suplimentare diferă în funcție de scopul deplasării și pot fi reprezentate de costuri de cazare preplătite, transport alternativ către destinație, chiar și în situația în care mijlocul de transport diferă, precum și de alte pierderi financiare cauzate direct de anularea sau modificarea zborului. Așadar, cei care se află în aceste situații neplăcute pot obține rambursarea cheltuielilor suplimentare în baza principiului răspunderii contractuale, atunci când operatorii de zboruri sunt răspunzători direct de prejudiciul cauzat prin neîndeplinirea obligațiilor asumate și prin modificarea sau anularea zborurilor.

Având în vedere faptul că există situații în care pasagerii nu sunt informați în legătură cu drepturile pe care le au, există riscul ca aceștia să nu beneficieze de toate drepturile prevăzute de Regulament și de alte legi în situația modificării sau anulării unor zboruri. Pentru acest motiv, este recomandată consultarea cu un avocat în vederea identificării tuturor drepturilor pe care le au pasagerii aflați într-o asemenea situație nefericită.

Acest articol a fost pregătit, pentru blogul societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații, de av. Diana Badiu și de av. Bogdan Șuta, ambii avocați fiind din Baroul Cluj.

Costaș, Negru & Asociații este o societate civilă de avocați cu birouri în Cluj-Napoca, București și Arad, care oferă asistență, reprezentare juridică și consultanță în mai multe arii de practică prin intermediul unei echipe compuse din 17 avocați și consultanți. Detaliile privind serviciile juridice și componența echipei pot fi găsite pe pagina web https://www.costas-negru.ro. Toate drepturile pentru materialele publicate pe pagina web a societății și prin intermediul rețelelor sociale aparțin Costaș, Negru & Asociații, reproducerea acestora fiind permisă doar în scop de informare și cu citarea corectă și completă a sursei.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.