Rambursare TVA. Drept de deducere al TVA pentru activitatea economică din cadrul unui cluster

Societatea civilă de avocați Costaș, Negru & Asociații a finalizat recent un litigiu fiscal în cadrul căruia a susținut, cu succes, calitatea de persoană impozabilă a unei societăți care a desfășurat o activitate economică în cadrul unui cluster, cu consecința recunoașterii dreptului de deducere al TVA-ului.

Din punct de vedere terminologic, termenul de business cluster (sinonim cu industry cluster, competitive cluster sau Porterian cluster) îi este atribuit economistului Michael Porter și desemnează o concentrare geografică de afaceri interconectate, furnizori și instituții asociate într-un anumit domeniu. Porter susținea, în anii ’90, faptul că aceste clustere pot afecta concurența în trei feluri: prin creșterea productivității companiilor din cluster; prin dezvoltarea inovării în domeniul de referință; prin stimularea dezvoltării unor noi afaceri în acel domeniu.

În litigiul fiscal gestionat de Costaș, Negru & Asociații, o societate din Cluj-Napoca a fost implicată într-un asemenea cluster, în domeniul maselor plastice, alături de alte societăți și de o instituție de învățământ superior, în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene (polul de competitivitate “Cluster Mobilier Transilvan”. Societatea în cauză a gestionat activitatea de cercetare, în cadrul căreia a efectuat cheltuieli pentru care a solicitat rambursarea TVA-ului plătit bugetului de stat.

Organul fiscal a apreciat că în speță nu exista o veritabilă activitate economică și prin urmare nu se putea vorbi despre o persoană impozabilă care să aibă dreptul de deducere al TVA-ului pentru achizițiile din amonte întrucât întrucât asocierea dintre societatea A (care desfășura activitatea de cercetare-inovare) și societatea B (care punea la dispoziție baza materială și asigura finanțarea proiectului) nu reprezenta o asociere în participațiune. Opinia fiscului a fost împărtășită, fără o motivare detaliată, de către Tribunalul Cluj, care a respins acțiunea în contencios fiscal.

Prin decizia civilă nr. 4218/26.10.2018, Curtea de Apel Cluj – Secția a III-a Contencios Administrativ și Fiscal a admis recursul societății, a desființat decizia de impunere și raportul de inspecție fiscală și a dispus obligarea organului fiscal la rambursarea TVA-ului solicitat, cu dobânzi fiscale calculate de la data expirării unui termen de 45 zile subsecvent formulării cererii de rambursare.

Aprecierea noastră este că în cauză au putut fi valorificate argumente esențiale, de natură fiscală, cum ar fi:

– Calitatea de persoană impozabilă poate fi atribuită și unei entități de tipul asociere în participațiune, în cadru unui cluster, întrucât Directiva 2006/112/CE nu impune un anumit formalism.

– În cadrul proiectului „Cercetare pentru proiectarea și realizarea de repere din mase plastice pentru industria mobilei”, care face parte integrantă din pachetul minim integrat propus de polul de competitivitate „Cluster Mobilier Transilvan”, activitatea societăților A și B s-a desfășurat în baza acordului de parteneriat pentru proiecte încheiat în data de 30.04.2016. Sau, pentru a fi mai exacți, până la data de 31.12.2015, activitatea economică s-a desfășurat în comun, în cadrul determinat prin contractul de finanțare și în ambianța unui proiect tip cluster cu finanțare europeană, iar cu începere de la data de 1.01.2016 activitatea economică se desfășoară în baza Protocolului de colaborare și utilizare a rezultatelor proiectului „Cercetare pentru proiectarea și realizarea de repere din mase plastice pentru industria mobilei” și de partajare a cheltuielilor și a veniturilor aferente activității de exploatare derulate în comun.

–  Asocierea în participațiune a declarat în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene din afacerea D. A. Rompelman şi E. A. Rompelman-Vad Deelen vs. Minister van Financiën, intenția de a desfășura o activitate economică. Prin urmare, societatea A își poate exercita cu certitudine dreptul de deducere al TVA-ului achitat în amonte, pentru achizițiile necesare desfășurării activităților asumate în comun de către cei doi parteneri prin contractul de finanțare și continuării activităților în cadrul clusterului.

– Se poate reține, în acest context, faptul că întreaga activitate economică desfășurată în baza proiectului finanțat din fonduri europene a fost una transparentă, raportată în sistemul de verificare și monitorizare al proiectului, toate obiectivele asumate fiind îndeplinite. Mai mult, același proiect prevede chiar obligația menținerii activității economice pentru o perioadă de 5 ani de la data de 1.01.2016. Prin urmare, aserțiunile contrare ale echipei de inspecție fiscală nu puteau fi primite.

– Nu era lipsit de importanță nici faptul că, în trei inspecții fiscale care au privit cereri de rambursare ale societăților din același cluster, același organ fiscal a admis cererile de rambursare fără rezerve.

Clientul a fost reprezentat, în procedura fiscală, de av. dr. Cosmin Flavius Costaș și av. Lia Pricope.

Detalii despre avocații societății Costaș, Negru & Asociații și ariile de practică principale în care putem oferi asistență și reprezentare juridică pot fi găsite pe site-ul societății, la adresa https://www.costas-negru.ro.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.