Achiziții publice. Finanțări publice. Concesiuni. Servicii publice

În considerarea experienței teoretice și practice pe care avocații Costaș, Negru & Asociații au acumulat-o în domeniul dreptului public și cu precădere în domeniului dreptului administrativ și dreptului financiar, societatea oferă servicii de consiliere, asistență și reprezentare juridică și în aria de practică integrată Achiziții publice. Finanțări publice. Concesiuni. Servicii publice.

Serviciile juridice pe care le putem configura în această prezentare succintă includ (fără a se limita la):

– asistență în procedurile de achiziții publice, pe mai multe componente: pregătirea și transmiterea documentațiilor necesare, corespondență cu autoritățile publice achizitoare, asistență și reprezentare juridică în contestațiile împotriva rezultatelor din procedurile de achiziții publice;

– asistență și reprezentare juridică în litigiile circumscrise contractelor administrative din materia achizițiilor publice (în etapele referitoare la încheierea contractelor, interpretarea clauzelor sau documentațiilor contractuale, executarea contractelor, denunțarea sau încetarea contractelor administrative prin alte modalități);

– asistență și reprezentare juridică în litigiile referitoare la recuperarea prejudiciilor asociate executării sau neexecutării unui contract administrativ din materia achizițiilor publice;

– consiliere, asistență și reprezentare juridică (acordată cu precădere unităților administrativ teritoriale) pentru obținerea și gestionarea unor finanțări publice;

– consiliere, asistență și reprezentare juridică în legătură cu încheierea, executarea și denunțarea sau încetarea prin alte modalități a contractelor de concesiune, inclusiv sub aspectul recuperării prejudiciilor asociate;

– consiliere, asistență și reprezentare juridică în procedurile de organizare a unor servicii publice (inclusiv sub aspectul asigurării finanțării cheltuielilor acestor servicii publice prin instituirea unor taxe speciale);

– asistență și reprezentare juridică în litigiile referitoare la organizarea și funcționarea unor serviciii publice, inclusiv în ceea ce privește contestarea taxelor speciale instituite de entitățile publice pentru asigurarea finanțării unor servicii publice locale.