Asociații și fundații

Avocații Costaș, Negru & Asociații furnizează de asemenea servicii juridice pentru asociații și fundații. Reprezentăm clienți în procedurile de înființare a unei asociații sau fundații conform dreptului național, precum și în procesul de lichidare a unei asemenea entități. În timpul “vieții” asociațiilor și fundațiilor furnizăm toate serviciile juridice necesare în procedurile administrative și judiciare (ex. modificări și completări ale actelor constitutive inițiale, scrierea și revizuirea hotărârilor, transmiterea de cereri către instanțele judecătorești și reprezentarea în fața instanțelor).

Practica noastră include litigii în diverse cauze care privesc funcționarea asociațiilor și fundațiilor, inclusiv dosare referitoare la activitatea economică și obligațiile fiscale ale acestora.

Acordăm de asemenea o atenție specială la Costaș, Negru & Asociații consultanței, asistenței și reprezentării juridice a asociațiilor din domeniul sportului, în probleme precum organizarea cluburilor sportive și a evenimentelor sportive de către asemenea asociații, negocierea contractelor, preluarea cluburilor sportive și altele asemenea.