Constituiri societăți

Societatea civilă de avocați Costaș, Negru & Asociații furnizează asistență și reprezentare juridică în procesul constituirii tuturor tipurilor de societăți comerciale disponibile conform legislației din România. Luăm măsurile necesare pentru ca acest proces să fie ușor și rapid, de la momentul rezervării denumirii și până la momentul înregistrării fiscale conforme a nou-formatei societăți. În ceea ce privește actele constitutive ale companiilor, le pregătim în conformitate cu nevoile clienților, acordând atenție clauzelor speciale referitoare la modificările viitoare ale societății, condițiile pentru adoptarea hotărârilor, limitarea atribuțiilor administratorilor, condițiile majorării capitalului social sau alte clauze (ex. clauze de tip tag-along utile asociaților minoritari în cazul unor posibile preluări viitoare ale companiei).

Furnizăm de asemenea clienților analize cu privire la posibilitatea constituirii unei societăți în străinătate, în funcție de o serie de factori precum legislația națională sau locală din respectiva jurisdicție, tipurile de companii care se pot constitui, formalitățile și costurile de la Registrul Comerțului, durata procedurilor, impozitele aplicabile la constituirea societăților și pentru afaceri în jurisdicția străină. Avocații noștri întrețin corespondența necesară pentru a putea furniza detalii despre soluția adecvată pentru client și pentru a asigura un proces de constituire facil. Atunci când decizia clientului este luată, avocații noștri sunt pregătiți să redacteze documentele juridice necesare și să le pună în circulație, lucrând împreună cu notari, avocați sau funcționari publici din străinătate dacă este necesar.