Contracte individuale de muncă

Societatea civilă de avocați Costaș, Negru & Asociații oferă servicii de consiliere, asistență și reprezentare juridică și în ceea ce privește contractele individuale de muncă. Aceste servicii sunt destinate atât angajatorilor, cât și angajaților și pot privi:

– consiliere și asistență juridică pentru scrierea și revizuirea contractelor individuale de muncă;

– asistență în procedurile disciplinare sau în procedurile pre-litigioase asociate unor contracte individuale de muncă;

– asistență și reprezentare juridică pentru recuperarea dreptului salariale restante sau, după caz, pentru recuperarea prejudiciilor produse de salariați angajatorilor;

– asistență și reprezentare juridică în litigiile referitoare la contracte de management încheiate cu companii care au ca acționar unic sau majoritar statul sau o unitate administrativ-teritorială;

– asistență și reprezentare juridică în litigiile de natură contravențională cu autoritățile publice (ex. inspectoratele teritoriale de muncă);

– asistență și reprezentare juridică în procedurile penale și civile subsecvente producerii unor accidente de muncă.

În timp am reușit să încheiem cu succes tranzacții între angajatori și angajați, ca alternative la dezvoltarea unor litigii în domeniul relațiilor de muncă. Din această perspectivă gestionăm inclusiv aspectele fiscale referitoare la despăgubirile în cauzele de muncă.

Avocații noștri au de asemenea expertiza necesară pentru a oferi asistență în privința contractelor individuale de muncă într-un context internațional sau în situații-limită precum pandemia coronavirusului COVID-19 (evaluarea posibilităților angajatorilor de a colecta beneficii pentru angajații proprii, administrarea riscurilor, evaluarea soluțiilor juridice disponibile pentru continuarea activității chiar și sub incidența stării de urgență).