Despăgubiri asigurări

Societatea Costaș, Negru & Asociații oferă asistență si reprezentare juridică în fața societăților de asigurare, a Fondului de Garantare a Asiguraților, precum și în fața altor organisme abilitate în domeniul asigurărilor (ex. Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România – BAAR), sens în care:

– oferă asistență juridică imediat după producerea evenimentului în vederea întocmirii documentelor legale și luării celor mai bune măsuri;

– redactează cererile de despăgubire adresate asigurătorului;

– mediază situațiile conflictuale;

– poartă negocieri directe cu asigurătorul în vederea obținerii despăgubirilor pe cale amiabilă, în proceduri extrajudiciare.

Serviciile juridice sunt oferite și în litigiile având ca și obiect obținerea daunelor materiale și morale cauzate în urma accidentelor (accidente de circulație, accidente de muncă, accidente în cazul practicării de sporturi extreme, etc.), atât în cadrul procedurilor civile, cât și în cadrul procedurilor penale, în toate fazele procesuale, sens în care avocații Costaș, Negru & Asociații:

– redactează cererile de chemare în judecată și pozițiile procesuale aferente, atunci când despăgubirile nu sunt obținute pe cale amiabilă;

– asistă, reprezintă și susțin poziția procesuală a clienților în fața instanțelor de judecată, inclusiv în faza de punere în executare a hotărârilor judecătorești și până la încasarea despăgubirilor.

Scopul nostru este acela de a ne asigura că drepturile clienților noștri sunt respectate de asigurator, iar prejudiciile cauzate acestora sunt acoperite într-un timp cât mai scurt.