Dreptul familiei

Litigiile din sfera dreptului familiei necesită o abordare fermă și totodată delicată. Păstrarea echilibrului dinte cele două este garantată de către avocații specializați în dreptul familiei de la Costaș, Negru și Asociații, care vă pot oferi o viziune clară asupra posibilităților reale disponibile și aplicabile de la caz de caz și vă pot asista în obținerea celor mai bune soluții juridice, în mod profesionist.

Echipa de dreptul familiei de la Costaș, Negru & Asociații beneficiază de o expertiză vastă în segmentele principale aferente acestei arii de drept, precum:

– medierea divorțului, procedura divorțului pe cale administrative sau procedura divorțului pe cale judiciară;

– divorț cu minori: stabilirea domiciliului minorului, stabilirea programului de legături cu minorul, stabilirea indemnizației copilului (pensie de întreținere);

– partajul bunurilor commune subsecvent divorțului în procedura administrativă sau în cea judiciară;

– procedura adopției interne și internaționale;

– instituirea tutelei sau curatelei;

–  diverse probleme de drept succesoral legate de familie (succesiuni în dreptul intern, litigii privind donațiile defuncților, testamente, acte de înstrăinare frauduloase etc.);

În ultimul deceniu am gestionat cu succes dosare care au implicat o componentă internațională precum anularea unei căsătorii cutumiare încheiate în străinătate sau recunoașterea paternității copilului în cazul în care unul dintre părinți a decedat înainte de căsătorie și înainte de nașterea copilului, pe baza tehnicilor ADN moderne. Oferim de asemenea consultanță și reprezentare juridică în litigiile transnaționale cu privire la custodia și drepturile de vizitare ale minorilor și evaluări ale situației juridice a cetățenilor români care au bunuri și interese în mai multe jurisdicții, din perspectiva unor succesiuni sau donații viitoare (inclusiv aspectele fiscale corespondente).

Serviciile juridice din aria de expertiză a dreptului familiei sunt de asemenea disponibile pentru cetățenii români care locuiesc în străinătate, în legătură cu familiile sau rudele lor care încă locuiesc în România.