Dreptul mediului, energie și resurse

Bazându-se pe experiența membrilor echipei, societatea civilă de avocați Costaș, Negru & Asociații poate furniza servicii juridice și în aria de practică Dreptul mediului, energie și resurse. Aceste servicii se circumscriu, fără a fi limitate, unor activități din următoarele domenii:

– consultanță, asistență și reprezentare juridică în cadrul unor proiecte care implică probleme de mediu (de pildă, societatea a asigurat cu succes reprezentarea unității administrativ teritoriale Sânnicolau Român în negocierile privind traversarea de către drumul comunal Roiț – Livada de Bihor a ariei protejate Valea Alceului, negocieri care au condus la implementarea proiectului PNDL și asigurarea unui nivel de protecție ridicat pentru populația de vânturei-de-seară din aria protejată);

– consultanță, asistență și reprezentare juridică în configurarea, dezvoltarea și gestionarea unor proiecte referitoare la energia regenerabilă (micro-hidro, solar, eolian, biomasă, etc.);

– asistență și reprezentare juridică în negocierile și litigiile referitoare la contractele încheiate pe piața energiei electrice din România;

– consultanță cu privire la problemele de natură fiscală asociate domeniului Energie și dreptul mediului (de pildă, în materia regimului fiscal al biocombustibililor sau în ceea ce privește taxele și contribuțiile de mediu datorate conform O.U.G. nr. 196/2005 și actelor de aplicare ale acesteia);

– consultanță cu privire la reglementările incidente în domeniu la nivelul Uniunii Europene și impactul acestora în dreptul intern.