Dreptul sportului

La Costaș, Negru & Asociații oferim consultanță, asistență și reprezentare juridică pe probleme ce țin de:

– negocierea contractelor sportivilor;

– constituirea, organizarea și funcționarea asociațiilor și cluburilor sportive;

– preluarea și reorganizarea cluburilor sportive;

– revizuirea statutelor și regulamentelor federațiilor sportive;

– revizuirea diverselor tipuri de contracte utilizate în domeniul sportului, inclusiv cu privire la chestiunile fiscale asociate;

– organizarea adunărilor generale ale federațiilor sportive, inclusiv în ceea ce privește redactarea hotărârilor;

– finanțarea publică și privată a cluburilor sportive;

– reprezentarea sportivilor, oficialilor și cluburilor sportive în procedurile disciplinare din materia dopingului, la nivel național și internațional;

– fiscalitatea națională și internațională a sportivilor profesioniști (inclusiv evitarea dublei impuneri);

– recuperarea drepturilor salariale și a altor creanțe ce decurg din activitatea sportivă;

– exploatarea drepturilor audiovizuale ale manifestărilor sportive;

– alte tipuri de litigii civile, penale sau disciplinare asociate fenomenului sportiv (ex. reprezentarea federațiilor sau cluburilor sportive în diferite litigii care privesc regulile sportive, precum impunerea unei cote de participare a sportivilor români în componența unei echipe care participă la competițiile naționale).

Societatea poate asigura, prin avocații proprii sau în colaborare, reprezentarea în fața comisiilor sportive naționale ori a instanțelor de arbitraj sportiv internaționale (ex. Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne).

Este privilegiul nostru să amintim că unul dintre avocații societății a contribuit la scrierea singurei cărți dedicate dreptului sportului disponibile în limba română: S.I. Puț, C.F. Costaș, Dreptul sportului, Ed. Hamangiu, București, 2021.