Litigii societăți și insolvență

Costaș, Negru & Asociații furnizează servicii juridice pentru litigiile între societăți, abordând probleme ce țin de litigii contractuale, diverse tipuri de răspundere civilă, recuperarea creanțelor și altele. Reprezentarea este asigurată la nivel național, iar posibilitățile de soluționare alternativă a conflictelor sunt lăsate deschise.

Serviciile societății care sunt disponibile pentru procedurile de insolvență sunt (fără a fi limitate la) următoarele:

– pregătirea cererilor de deschidere a procedurii insolvenței atât pentru creditori, cât și pentru debitori;

– pregătirea apărării în cauzele în care s-a cerut deschiderea procedurii insolvenței;

– pregătirea declarațiilor de creanță;

– monitorizarea procedurilor de insolvență, inclusiv asistența companiilor în cadrul adunărilor creditorilor sau la instanță;

– asistență și reprezentarea pentru pregătirea și implementarea planurilor de reorganizare;

– asistență și reprezentare în inspecțiile fiscale și cu privire la aspectele fiscale conexe în cursul procedurilor de insolvență;

– asistență și reprezentare juridică pentru foștii asociați și administratori în acțiunile promovate împotriva lor pentru recuperarea datoriilor companiei insolvente;

– negocierea și implementarea preluărilor debitorilor insolvenți (inclusiv negocierea individuală sau colectivă cu creditorii).